Bixia logo
Meny

Solpanel på tak kunde gett Stockholm mer energi

Hela 302 timmar sken solens strålar över stockholmarna under maj månad, enligt mätningar från SMHI. Om hälften av alla villaägare i Stockholm hade haft solpaneler på sina tak skulle maj månads sol genererat en elproduktion på cirka 90 miljoner kilowattimmar elenergi, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

För en villaägare i Stockholm med en solelsanläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har maj månads solstrålar genererat cirka 665 kilowattimmar.

Bixia hoppas dubblera antalet småskaliga producenter

Elbolaget Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter. Under förra året ökade antalet producenter som levererar solel till elbolaget med över 90 procent, från 173 producenter till 334. I år hoppas Bixia på att dubblera antalet.

- Potentialen i solel är mycket större än man tror. Idag står solel för en knapp procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Nu har även tekniken utvecklats vilket bland annat lett till lägre priser som gör att solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, säger Eric Constantien, chef inköp Produktion på Bixia.

De flesta av producenterna som levererar sin överskottsel från sina solelsanläggningar är så kallade prosumers, som i första hand producerar el för eget behov.

7 av 10 vill ha mer solel

Runt om i världen är solelen nu en stark konkurrent till fossila energislag. I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor. Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol, vind och vatten. Sju av tio tycker till exempel att vi borde satsa mer på solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra.

– Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat satsa, står vindkraften idag för omkring tio procent av vår totala produktion. Solel har en bra bit kvar till samma nivå som vindkraft men ger på ett enkelt sätt möjlighet för privatpersoner att göra en insats för miljön som dessutom är gynnsamt ekonomiskt, säger Eric Constantien.

En solelsanläggning på 4,5 kilowatt, som är normalt för en villa, kostar idag cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen. På solkollen.nu kan du enkelt ta reda på värdet av ditt hustak och få en egen solelskalkyl för ditt hus.

Så har vi räknat:

Antalet småhus i Stockholm enligt SCB cirka: 270 000. Cirka hälften av dessa har tak som är lämpade för solel. En solanläggning på 4,5 kW med en verkningsgrad på 15 procent (vilket är en vanlig anläggning för villor) genererar cirka 2,2 kWh per soltimma, eftersom anläggningen även producerar el när solen inte skiner.

Hälften av Stockholms villor, cirka 135 000 x 665 kWh (kilowattimmar per villa) = 89,7 miljoner kWh

Om sol och solel

Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.

Läs mer om solel

För mer information kontakta:
Eric Constantien, chef Inköp Produktion Bixia, 070-826 25 75

Källor: SMHI, CSB, svensk solenergi, solkollen

Publicerad 2016-06-08 08:54