Bixia logo
Meny

Elpriserna sjunker fram till 2019 för att därefter stiga

Bixia publicerar idag sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig till år 2030. I prognosen räknar elbolaget med att priserna på el kommer att sjunka de kommande två åren för att därefter stiga. De sjunkande elpriserna de närmaste åren beror på att energibalansen stärks på grund av utbyggnaden av förnybar el i Norden och att kärnkraftverket Olkilouto 3 i Finland tas i drift.

- I våra långtidsprognoser väger vi in olika scenarier, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av kraftigt förstärkt energibalans fram till 2020. Det beror i första hand på utbyggnaden av förnybar el, främst vindkraft. Därefter får vi en försämrad energibalans, beroende på stängningen av Oskarshamn 1 samt Ringhals 1 och 2 och dessutom ökad export av el ut från Norden, säger Anders Engqvist, chefsanalytiker på Bixia.

Något som också bidrar till prisuppgången efter år 2020 är stängd tysk kärnkraft och minskad fransk kärnkraft, enligt prognosen.

28 öre per kWh år 2017 och 34 öre år 2030

I sitt grundscenario räknar Bixia med att elpriset kommer att ligga på i snitt 28 öre per kWh under nästa år för att sedan sjunka till 23 öre 2019. Mellan åren 2020 och 2022 räknar man med den kraftigaste höjningen.

- Att Tyskland stänger ner all sin kärnkraft och att Frankrike minskar sin kärnkraft påverkar också priserna uppåt, säger Anders Engqvist.

Ökad elanvändning med 15 miljarder kWh i Norden

Bixias prognos visar också att konsumtionen av el kommer att stiga med ungefär 15 TWh fram till år 2030 i Norden. Detta trots en kraftig energieffektivisering.

- Det beror på flera faktorer, bland annat handlar det om befolkningsökningen, även om varje individ förbrukar mindre el så blir vi fler, säger Anders Engqvist.

Bixia räknar med att andelen elbilar kommer i öka i takt med att kostnaden för batterier sjunker.

- Det som är viktigt om antalet elbilar ska öka på marknaden är kostnaden för batteriet. Enligt flera källor bedöms genombrottet ske någon gång mellan 2020 och 2025 och då kommer vi säkerligen att få se en kraftig ökning på elbilsmarknaden, vilket också påverkar elkonsumtionen uppåt, säger Anders Engqvist.

Ökad mikroproduktion i form av solceller

Något som kommer att hålla tillbaka elförbrukningen enligt Bixias långtidsprognos är den ökade andelen mikroproduktion, dvs enskilda hushåll som producerar sin egen el genom solceller. Detta minskar den enskilde konsumentens nettobehov från elnätet eftersom den producerade elen används direkt av konsumenten.

- Det är möjligt att vi i vår prognos har undervärderat konsekvenserna av mikroproduktionen eftersom expansionen är svårbedömd. Men fortsätter vi i dagens takt hamnar vi i Norden runt 5 TWh år 2030. Ökar mikroproduktionen däremot i samma takt som i Tyskland kan vi räkna med ett större tillskott, säger Anders Engqvist. 

För mer information kring prognosen kontakta: 

Anders Engqvist, Chef Risk Management/Analys Bixia
Tel: 070-57 56 204
E-post: anders.engqvist@bixia.se

Publicerad 2016-11-28 14:43