Bixia logo
Meny

Risk för fortsatt högt elpris i vinter

Höstvädret har varit torrt och även om september var en mild månad så blev det desto kyligare i oktober och november. Det torra vädret har inneburit att mängden vatten i vattenmagasinen har minskat samtidigt som kylan gjort att efterfrågan på el har ökat. De låga nivåerna i vattenmagasinen gör att vi i Norden har tvingats importera el från andra länder. Detta gör elen dyrare i nuläget, men det borde kosta än mer enligt elbolaget Bixias kvartalsrapport.

Vädret har stor inverkan på det nordiska elpriset. Eftersom ungefär 60 procent av den el vi använder i Norden kommer från vattenkraft har nederbördsmängden stor betydelse.

-Hösten inleddes positivt med välfyllda vattenmagasin vilket bäddade för en höst med stabila elpriser. Men sedan oktober har det varit mycket torrt väder vilket förändrade situationen. Sammanlagt föll det 17 TWh mindre nederbörd än normalt under september, oktober och november, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

Kärnkraftsproblematik i Frankrike har lett till högre priser på fossila bränslen i Europa och i sin tur dyrare import av el till Norden.

Även vindkraftsproduktionen har varit låg under perioden, lägre än motsvarande period förra året. Detta trots att det har installerats mer vindkraftverk. Det har alltså blåst betydligt mindre under hela 2016 jämfört med förra året. Under förra året stod vindkraften för nio procent av Nordens totala produktion, hittills i år har den stått för åtta procent. Mer vind i höst hade pressat elpriset.

70 procent högre elpriser i november

I november hade vi ett snittpris på drygt 40 öre per kWh vilket är 70 procent högre än samma period förra året.

- Med tanke på den fundamentala situationen, låga nivån i vattenmagasinen och import av el, bedömer vi att spotpriserna kommande månaderna fortsatt hamnar på en relativt hög nivå. Vår prognos ligger högre idag än vad marknaden handlas på, säger Matina Rosenberg.

För mer information kontakta: 
Matina Rosenberg, Analytiker
Telefon: 0470-70 33 95
E-post: matina.rosenberg@bixia.se

Publicerad 2016-12-08 08:33