Bixia logo
Meny

Låg elanvändningen i september

Den milda temperaturen har gjort att elanvändningen i Norden hålls nere. Enligt elbolaget Bixias prognos kommer vi inte ha använt så lite el under september månad sedan 2009. Av den el vi använder i september i år kommer cirka 67 procent för förnybara källor, främst från vattenkraft och vindkraft.

- Inom den nordiska elmarknaden tar vi större hänsyn till temperaturen där befolkningen är som störst. I detta område har vi hittills i år haft en temperatur på 1,5 grad högre än normalt. Detta resulterar också i en lägre elanvändning jämfört med ett normalår. September har varit särskilt mild. I snitt har temperaturen hittills legat på 3,7 grader över det normala, vilket har sänkt elanvändningen ytterligare,säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

Förnybart ökar

Av den förnybara elen vi producerar och använder i Norden kommer den allra största delen, närmare 60 procent, från vattenkraften, medan vindkraften står för cirka 9 procent och solel för knappt en halv procent. Andelen el från förnybara källor ökar och den främsta ökningen sker inom solenergi och vindkraft.

- Trenden är positiv och även om andelen solel kan tyckas liten växer den i snabb takt. Det är en mycket positiv utveckling som vi på Bixia jobbar aktivt för att bidra till. I dagsläget har vi avtal med cirka 1200 producenter, många av dem småskaliga, och vi ser att intresset för att producera egen el ökar i takt med att tekniken har blivit billigare och bättre, säger Matina Rosenberg.

Läs mer om förnybar el

För mer information kontakta: 
Matina Rosenberg, Analytiker 0470-70 33 95

Publicerad 2016-09-22 09:04