Bixia logo
Meny

Gotland hade chans till mest solel

Visby toppar listan på de platser i Sverige som fått mest sol under sommarlovet med 536 soltimmar. Därmed slår de Öland som hade 530 soltimmar. Om hälften av alla villaägare på Gotland skulle haft solpaneler på sina tak skulle det ha genererat en elproduktion på cirka 10 miljoner kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

För en villaägare på Gotland med en solelsanläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har sommarens solstrålar genererat cirka 1 179 kilowattimmar.

Elbolaget Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter. Under förra året ökade antalet producenter som levererar solel till elbolaget med över 90 procent, från 173 producenter till 334. I år hoppas Bixia på att dubblera antalet. 

- Potentialen i solel är mycket större än man tror. Idag står solel för en knapp procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Nu har även tekniken utvecklats vilket bland annat lett till lägre priser som gör att solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, säger Eric Constantien, chef inköp Produktion på Bixia. De flesta av producenterna som levererar sin överskottsel från sina solelsanläggningar är så kallade prosumers, som i första hand producerar el för eget behov. 

7 av 10 vill ha mer solel

Runt om i världen är solelen nu en stark konkurrent till fossila energislag. I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor. Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol, vind och vatten. Sju av tio tycker till exempel att vi borde satsa mer på solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra. 

- Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat satsa, står vindkraften idag för omkring tio procent av vår totala produktion. Solel har en bra bit kvar till samma nivå som vindkraft men ger på ett enkelt sätt möjlighet för privatpersoner att göra en insats för miljön som dessutom är gynnsamt ekonomiskt, säger Eric Constantien. 

En solelsanläggning på 4,5 kilowatt, som är normalt för en villa, kostar idag cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen. På solkollen.nu kan du enkelt ta reda på värdet av ditt hustak och få en egen solelskalkyl för ditt hus. 

Så har vi räknat: 

Antalet småhus på Gotland enligt SCB cirka: 16 908. Cirka hälften av dessa har tak som är lämpade för solel. En solanläggning på 4,5 kW med en verkningsgrad på 15 procent (vilket är en vanlig anläggning för villor) genererar cirka 2,2 kWh per soltimma, eftersom anläggningen även producerar el när solen inte skiner. Hälften av Gotlands villor, cirka 8 454 x 1 179 kWh (kilowattimmar per villa) = 9,9 miljoner kWh. 

Om sol och solel

Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland

Läs mer om solel. 

Källor: Svt, Energimyndigheten, SCB.

Publicerad 2016-08-26 16:53