Bixia logo
Meny

Bixia redovisar ett starkt resultat för 2015

Bixia redovisar ett resultat för 2015 på 41,8 miljoner kronor före skatt. Det är en kraftig förbättring jämfört med förra året.

Trots utmanande omvärldsfaktorer och historiskt låga elpriser med pressade marginaler har Bixia lyckats vända den negativa trend som präglade år 2014.

- Vi har varit snabba med att vidta nödvändiga kostnadsbesparingar och under året har vi genomfört ett omfattande omstruktureringsarbete som nu börjar ge resultat, säger Mikael Hansevi, vd för Bixia AB.

Fortsatt ökad konkurrens

Bixia har under året sett över sin verksamhet utifrån de förändringar som hela elbranschen står inför. En förändring som bland annat kommer att innebära att alla elkunder måste göra ett aktivt val av elleverantör vilket kommer leda till fortsatt ökad konkurrens och kraftig prispress. Bixia har, som del i det omfattande omstruktureringsarbetet, avvecklat sju av sina tio kontor.

- Det omorganisationsarbete vi nu gjort innebär att vi nu står väl rustade för kommande förändringar och har goda förutsättningar för en stark verksamhet framåt, säger Mikael Hansevi.                                                                                                                                   

Stor potential i förnybar el

Efterfrågan på klimatriktiga elavtal fortsätter att öka och fler kunder efterfrågar förnybar el. Bixias långsiktiga arbete för att öka andelen närproducerad förnybar el återspeglar sig nu även i de höga värdena i Bixias kundnöjdhetsmätningar för 2015.

-Vi ligger över branschens medelindex både bland privat- och företagskunderna, vilket vi är stolta över. Nu ska vi fortsätta vara lyhörda och flexibla i vår kunddialog, samtidigt som vi ska stärka vår ställning inom närproducerad förnybar el, avslutar Mikael Hansevi. 

För mer information kontakta:
Mikael Hansevi, vd Bixia AB 070-607 81 44

Publicerad 2016-03-22 12:35