Bixia logo
Meny

8 av 10 svenskar vill ha solceller på sitt tak

82 procent av svenskarna skulle gärna ha solceller på sitt tak om det var möjligt. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av elbolaget Bixia. Under förra året ökade också antalet producenter som levererar solel till Bixia med närmare 100 procent. Med regeringens satsning på Solel hoppas Bixia på ännu fler solelsproducenter.

Undersökningen som Bixia låtit göra visar att svenskarna är mycket positiva till solel som energikälla. Hela 80 procent tycker att solelen i Sverige borde byggas ut och över 90 procent menar att solel är en miljövänlig energikälla.

- Det är en otroligt positiv trend vi ser och potentialen i solel här i Sverige är mycket större än de flesta tror. Nu har även tekniken utvecklats vilket lett till lägre priser. Det gör att solel är en framtidsinvestering för både klimatet och plånboken, säger Eric Constantien chef Inköp Produktion på Bixia.

Nationell strategi för mer solel

Energimyndigheten presenterade nyligen några förslag till regeringen för att öka solelen i Sverige. Bland annat ska det bli enklare att hitta samlad information kring solel och för att ta reda på om ett tak lönar sig för solceller.

- Det låter som kloka förslag för att underlätta för dem som vill investera. Vi ser fram emot slutrapporten från Energimyndigheten som kommer i oktober, säger Eric Constantien.

Trots att elen från förnybara källor står för omkring 60 procent av vår elförbrukning i Sverige räcker den långt ifrån till alla.

- Därför välkomnar vi Energimyndighetens förslag för att underlätta för dem som vill investera i förnybart. Vi på Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el, bland annat är vi det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från lokala producenter. Idag har vi över 1000 lokala producenter som levererar el till oss på Bixia, säger Eric Constantien.

Läs mer om solel här

För mer information kontakta:
Eric Constantien, chef Inköp Produktion Bixia
Tel: 070-826 25 75
E-post: eric.constantien@bixia.se

 

Publicerad 2016-04-12 09:32