Bixia logo
Meny

20 år sedan elmarknaden avreglerades

I januari var det 20 år sedan den svenska elmarknaden avreglerades och genomsnittspriset för en kilowattimme är lägre idag än det var för 20 år sedan. Snittpriset för en kilowattimme har legat på omkring 29 öre under den här 20-årsperioden.

- De senaste årens sjunkande elpriser handlar till stor del om att vi har haft lägre bränslepriser. Utöver detta har mer förnybar energi i form av vindkraft i systemet pressat priset, säger Matina Rosenberg, analytiker på elbolaget Bixia.

Tar man en närmare titt på hur utvecklingen av elmarknaden generellt har sett ut sedan avregleringen 1996 kan man konstatera att den fria marknaden har inneburit en ökad konkurrens mellan såväl producenter som elhandlare, vilket har pressat ner priserna. Snittpriset för en kilowattimme har legat omkring 29 öre under hela 20-årsperioden.

- Elmarknaden är komplex och det är många faktorer som påverkar elpriset. Det har hänt mycket sedan avregleringen 1996. Likt 1996 är det fortfarande fundamentala faktorer som temperatur, nederbörd som spelar en stor roll för elpriset. Då vi de senaste åren fått in mer förnybart i systemet, speciellt vindkraft, får vinden större betydelse, säger Matina.

Utsläppsrätter, elcertifikat och fler ledningar

Det har skett flera andra stora förändringar sedan elmarknaden avreglerades. Bland annat elcertifikatmarknaden som startade år 2003, handeln med utsläppsrätter som infördes år 2005 och de många ledningar som byggts inom Sverige och Norden. Ökad kapacitet och ökat utbytet mellan Sverige, Norden och Europa har också skett. Vi har sedan 1996 gått från en svensk elmarknad till en nordisk elmarknad. Idag är vi alltmer integrerade med den europeiska elmarknaden.

- Införandet av elcertifikat har haft en positiv effekt på utbyggnaden av vindkraftsproduktionen som i stort sett var helt obefintlig för 20 år sedan. Idag står vindkraften för nästan 10 procent av den svenska elproduktionen, säger Matina.

Prisvariationer över dygnet

Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet, mer volatila priser.

- Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framförallt på mycket mer vindkraft i framtiden, säger Matina. 

Läs mer om de historiska elpriserna

Publicerad 2016-04-01 11:23