Bixia logo
Meny

Tredje lägsta elpriset på nitton år

Den senaste tidens regn och blåst har gjort att vi nått bottennivåer på elpriserna. För Sveriges del, elområde 3 (Stockholm) nåddes det tredje lägsta elspriset sedan 1996 då den svenska elmarknaden avreglerades. I söndags låg spotpriset på 3,3 öre per kilowattimme.

Endast vid två tillfällen under de senaste nitton åren har det varit lägre elpriser.

– Det var 1998 vid två tillfällen på sommaren. Det berodde då på att det var mycket gott om vatten och låg konsumtion en helg i mitten av juli, säger Anders Engkvist, chef Risk Management/Analys på Bixia.

Förutom nederbörd och vind bidrar dessutom en starkt försenad snösmältning framförallt i stora delar av Norge till de låga elpriserna. I kombination med mycket stort snööverskott innebär det att tillrinningen kulminerar samtidigt som konsumtionen är låg under semesterperioden.

– Om det då samtidigt är mycket vindproduktion blir spotpriserna mycket låga, säger Anders Engkvist.

Nuvarande stora överskott av vatten och snö ger förutsättningar för låga spotpriser en bra bit in på hösten, dock inte så låga som just nu.

– Att säga något om vinterns priser är svårt. Ingen kan säga hur kommande vinter blir, torr och kall eller som de senaste åren mild och blöt. Om nuvarande vattenöverskott skulle stå sig till i höst innebär det också att kraftiga höstregn skulle kunna, åtminstone tillfälligt, ge riktigt låga spotpriser säger Anders Engkvist.

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia
Tel: 076-828 58 11

Anders Engkvist, chef Risk Management/Analys, Bixia
Tel: 0470-70 33 81, 070-57 56 204

Publicerad 2015-07-28 10:41