Bixia logo
Meny

Stockholmarna fick bara 212 soltimmar i juli

212 timmar har solen skinit över Stockholm under juli månad enligt SMHI – det är hälften så många soltimmar som Stockholm hade i juli år 1994. Trots att solen mest lyst med sin frånvaro skulle solstrålarna över Stockholm kunnat ge mycket elektricitet. Om hälften av Stor-Stockholms villaägare hade haft solpaneler på sina tak skulle juli månads solstrålar genererat en elproduktion på hela 63 miljoner kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

För en villaägare i Stockholm med en solanaläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket har juli månads solstrålar genererat cirka 466 kilowattimmar.

Idag står solel för en knapp procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Det är någonting som elbolaget Bixia vill ändra på. Bixia menar att det finns en stor potential i att ta tillvara på solens energi.

– Vi märker att intresset för solel ökar i takt med att vi slår hål på den gamla myten att solel inte skulle fungera i Sverige. Samtidigt är det allt fler som vill vara med och ta ett aktivt klimatansvar och då är det både enkelt och lönsamt att satsa på solel. Genom Bixia Miljöfond kan våra kunder söka pengar för investering i solel, säger Anna Fjellner, pressansvarig på Bixia.

Många klimathjältar inom solel och vindkraft
I Sverige har vi goda förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor.

– Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat satsa, har vindkraften under årets första sex månader stått för cirka 9 procent av den totala produktionen i Norden. Nu har även tekniken inom solelsområdet utvecklats med prispress som följd. Solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, säger Anna Fjellner.

En solelsanläggning på 4,5 kilowatt, som är normalt för en villa, kostar cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen.

Så har vi räknat:
Antalet småhus i Stor-Stockholm enligt SCB cirka: 270 000. Cirka hälften av dessa har tak som är lämpade för solel.

En solanläggning på 4,5 kW med en verkningsgrad på 15 procent (vilket är en vanlig anläggning för villor) genererar cirka 2,2 kWh per soltimma, eftersom anläggningen även producerar el när solen inte skiner.

Hälften av Stor-Stockholms villor, cirka 135 000 x 466 kWh (kilowattimmar per villa) = 63 miljoner kWh

Om sol och solel
Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.


Källor: Energimyndigheten, SCB och SMHI

Publicerad 2015-08-11 10:50