Bixia logo
Meny

Positiva ändringar i avtalsvillkoren

Svensk Energi och Konsumentverket har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor från och med den 1 juli. I stort innebär det positiva ändringar för dig som kund.

De viktigaste villkorsändringarna är:

  • Tidigare har elbolag haft möjlighet att ta betalt i förskott från kunden. Med denna villkorsändring tas den möjligheten bort. För Bixias privatkunder medför detta ingen ändring eftersom vi alltid fakturerar efter att vi har läst av din elanvändning.
  • När du är i behov av rådgivning kring t ex energibesparingar ger vi dig oberoende rådgivning var du kan vända dig för information.

Läs mer här:
Konsument
Näringsidkare

Publicerad 2015-06-25 08:29