Bixia logo
Meny

Mer förnybar el med pengar från Bixias miljöfond

För åttonde året i rad delar elbolaget Bixia ut pengar från sin miljöfond för att stötta projekt som bidrar till mer förnybar el eller som minskar elanvändningen. I år får 50 projekt dela på drygt en miljon kronor. Två av de glada miljöfondstagarna är Patrik Dahlberg och Peter Iburg som investerar i vattenkraft i Växjö.

- Vi tycker det är både roligt och viktigt med förnybar energi. Därför förvärvade vi Gransholms bruk och bestämde oss för att göra en rejäl investering i att renovera kraftverket för att få en modernare anläggning med högre driftsäkerhet och som kan producera ännu mer förnybar energi. Självklart är vi glada för det bidrag vi fått från Bixia, det är också till dem vi levererar all vår el, säger Peter Iburg.

Bixia vill att alla ska kunna välja förnybar el, men idag räcker inte den förnybara elen till alla. Därför stöttar företaget mindre producenter som vill investera för att exempelvis sätta upp solpaneler eller ta ett gammalt vattenkraftverk i bruk.

- Klimatförändringen är en av våra största utmaningar därför är det kul att se att så många vill vara med och bidra till en hållbar elmarknad med mer förnybar el. I år fick vi in 60 ansökningar till miljöfonden och hela 50 av dessa har beviljats stöd, säger Kim Blomster, miljösamordnare på Bixia.

Närproducerat efterfrågas allt mer

Hos Bixia märker man också en ökad efterfrågan bland kunderna där allt fler vill ha förnybar el som också är närproducerad.

- I dagsläget producerar vi cirka 3 miljoner kWh på Gransholms bruk, vilket räcker till ungefär 150 hushåll. All den energin levereras till lokala kunder genom Bixia, vilket känns extra bra, säger Peter Iburg.

Solel växer

Intresset för solel växer stadigt vilket också märks i ansökningar till Bixia Miljöfond. Bland de 50 beviljade ansökningarna handlar hela 39 projekt om solelinvesteringar.

- Det är fantastiskt att så många satsar på solel. När alla de anläggningar som beviljats stöd från vår miljöfond är i drift minskar vi koldioxidutsläppen med cirka 100 ton per år, vilket motsvarar drygt en halv miljon kilowattimmar, säger Kim Blomster.

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia, 076-828 58 11, anna.fjellner@bixia.se
Kim Blomster, miljösamordnare Bixia, 070-223 35 46, kim.blomster@bixia.se

Publicerad 2015-10-08 08:44