Bixia logo
Meny

Närproducerad el har ökat kundnöjdheten hos Bixia

SKI – Svenskt Kvalitetsindex, presenterar i sin årliga rapport Energi 2015, branschens utveckling av kundnöjdhet. I årets mätning ligger elbolaget Bixia på tredje plats av elhandelsbolagen bland företagskunder och bland privatkunder har man ökat från ett index på 69 till 70.

- Det är glädjande med så gott betyg, även om det naturligtvis kan bli ännu bättre. Det som är extra spännande med årets rapport är att allt fler kunder, framförallt bland de yngre, visar ett större intresse för var den el de köper kommer ifrån. Det gör att vårt långsiktiga arbete för att öka andelen närproducerad förnybar el nu även återspeglar sig på kundnöjdheten, säger Magnus Ravander, chef försäljning och marknad på Bixia.

Generellt har kundnöjdheten i energibranschen utvecklats positivt och idag är kunderna lika nöjda med sitt elhandelsföretag som de är med sina banker.

- Det finns nog flera förklaringar till detta, en är att elpriserna har varit historiskt låga under en längre period och då är det lättare att vara nöjd som kund. Samtidigt har många i branschen ökat sitt kundfokus. Den mest avgörande förklaringen för oss på Bixia tror jag ändå är att vi legat steget före när det gäller att kunna erbjuda närproducerad förnybar el till våra kunder, säger Magnus Ravander.

Företagskunder mer nöjda än privatkunder

Bixia ligger över branschens medelindex för de båda segmenten privat- och företagskunder. Privatkundernas index har sedan 2011 ökat från 67 till 70 och där ligger företaget nu 2 enheter över branschindex. På företagsmarknaden har man lyckats ännu bättre, där har man gått från ett index på 62.3 år 2011 till 74,5 i år, vilket är nästan 9 enheter över branschindex.

- Vår utmaning blir nu att jobba för att våra privatkunder ska bli lika nöjda som våra företagskunder. Då handlar det om att fortsätta leverera och kommunicera våra mervärden och samtidigt hålla en fortsatt hög innovationstakt och god service, säger Magnus Ravander.

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2015-12-14 08:03