Bixia logo
Meny

Lägst elpriser på 15 år

Årets medelpris för el beräknas hamna på drygt 20 öre per kWh. Det är det lägsta medelpriset sedan år 2000 och mer än 8 öre billigare än förra året. För fem år sedan, år 2010, låg medelpriset på 55 öre per kWh. Det betyder att en villaägare med eluppvärmning har betalat drygt 11000 kronor mindre för sin el i år än för fem år sedan.

Det låga elpriset beror på det milda vädret, den höga tillrinningen i vattenmagasinen och mycket vind.  Medeltemperaturen har legat hela två grader över det normala i landet. Året avslutades mycket milt, blött och blåsigt. I december tangerades temperaturrekord och snittet hamnade på cirka fem grader över det normala.

- Det milda vädret har påverkat konsumtionen av el nedåt, vilket har gjort att priserna har sjunkit. Även den försenade snösmältningen innebar mycket låga priser under sommaren. Mycket snö i kombination med en kylig försommar gjorde att tillrinningen i vattenmagasinen blev mycket hög och kulminerade i samband med sommarsemestern. Den kombinationen gav mycket låga priser och den 26 juli var priset i Sverige det tredje lägsta sedan avregleringen 1996, säger Anders Engqvist, analyschef på Bixia.

Att det varit låga elpriser 2015 visas även genom att elexporten ut från Norden har ökat. Under 2015 beräknas den nordiska elexporten närma sig 15 TWh vilket är nästan lika mycket som den svenska vindkraftsproduktionen under året.

200 nya vindkraftverk och vindkraftsrekord

Vindkraften har under året stått för nio procent av den totala elproduktionen i Norden där Sverige och Danmark står för den största delen. Utbyggnaden av vindkraft har fortsatt och omkring 200 nya vindkraftverk har byggts i Sverige under 2015 att jämföra med cirka 400 nya under 2014.

- Den ökade vindkraften gör också att priserna sjunker när det blåser. Första helgen i december var det dessutom vindkraftsrekord i Sverige där vindkraften tidvis producerade lika mycket el som 5 - 6 kärnkraftreaktorer. Under delar av den helgen stod vindkraften för 30 procent av den totala elkonsumtionen, konstaterar Anders Engqvist.

Mer förnybart ger fortsatt låga elpriser

Bixia spår fortsatt låga elpriser de kommande åren vilket i första hand beror på utbyggnaden av förnybar energi. I närtid kommer dessutom den goda hydrologin, det vill säga tillgången på vatten och snö, att pressa elpriserna. Nu, i slutet av december, har vi ett stort hydrologiskt överskott vilket kommer att påverka priset åtminstone under den första delen av 2016.

- Vi räknar med att den nordiska elmarknaden kommer att ha en förstärkt energibalans fram till 2019/2020 även om Sverige stänger fyra reaktorer.  Det beror i första hand på utbyggnaden av förnybar energi och ny finsk kärnkraft. Efter år 2020 räknar vi med att energibalansen försvagas när fler ledningar mot omvärlden är klara och elexporten kan öka, säger Anders Engqvist.

För mer information kontakta:
Anders Engqvist, Chef Risk Management/Analys Bixia 070-575 62 04
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia 076-828 58 11

 

Publicerad 2015-12-28 08:26