Bixia logo
Meny

Lägre elräkning första halvåret 2015 – halva priset jämfört med 2011

Det blöta och inledningsvis milda vädret under årets första halvår i kombination med mer förnybar el har hållit nere elpriserna. Spotpriserna har i snitt legat på 23 öre per kilowattimme, vilket är de lägsta nivåerna under motsvarande period sedan 2007.

- De låga elpriserna innebär att en villaägare har sparat cirka 700 kronor under de sex första månader jämfört med förra året. Notera dock att elpriserna var låga även under 2014 och jämför man med de sex första månaderna under 2013 har en villaägare sparat cirka 2000 kr. Det milda vädret under vintern och början av våren har även bidragit till mindre elanvändning än vanligt, säger Magnus Reitersjö, chef finansiell handel på Bixia Energy Management.

Nederbördsmängderna har varit mycket större än normalt under årets fem första månader, vilket har stärkt den hydrologiska balansen som nu ligger på ett överskott. Den goda tillgången på vatten har bidragit till att pressa priserna trots att kärnkraftstillgängligheten har varit relativt låg. De årliga revisionerna har förlängts, man har utökat underhållsarbetet på några kärnkraftverk och det har även förekommit att kärnkraftsproduktionen har reglerats ned just på grund av de låga elpriserna.

Nio procent vindkraft

Under inledningen av året var vindkraftsproduktionen stundtals mycket hög i Norden och nådde som mest upp till drygt 1044 GWh under första veckan i januari. Vindkraftsproduktionen är som högst under vintern och som lägst under sommaren men det har stundtals blåst mycket även under våren. Under första veckan i juni producerade vindkraften lika mycket el som under en blåsig vecka mitt i vintern. Hittills i år har vindkraftsproduktionen i snitt stått för cirka nio procent av den totala produktionen i Norden, under 2014 låg snittet på sju procent.

Ökningen av vindkraft beror till stor del på lågtrycksdominerat väder men det är också ett kvitto på att mer vindkraft har installerats, säger Magnus Reitersjö.

Halva priset på el jämfört med 2010

Under samma period förra året låg elpriset på 28 öre per kWh i elområde Stockholm. Jämfört med 2010 och 2011 har elpriserna halverats.

- En viktig anledning till de låga elpriserna är att vi fått in mer förnybar el i systemet som pressar ner spotpriserna. Vi kan också konstatera att det under vintern och inledningen av våren varit milda temperaturer vilket hållit nere elanvändningen. Utöver det har vi en stärkt hydrologisk balans, säger Magnus Reitersjö.

Bixia rekommenderar rörligt elpris

Bixias huvudrekommendation är rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

- Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset. Om man binder rekommenderar vi ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Magnus Reitersjö.

För mer information kontakta:
Magnus Reitersjö, chef finansiell handel på Bixia Energy Management, 070-5719329
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2015-07-07 07:30