Bixia logo
Meny

Lägst elpriser på 14 år under hösten

Väder och elpriser hänger starkt ihop. Höstens milda, blöta och blåsiga väder har gjort att elpriset legat på historiskt låga nivåer under september, oktober och november. Spotpriserna har i snitt legat på strax över 19 öre per kWh, vilket är de lägsta höstpriserna sedan år 2001. Enligt vår kvartalsrapport är risken för kraftigt stigande priser i vinter låg.

Hösten har varit mild med mestadels något blötare väder än normalt med undantag för oktober då nederbörden var ovanligt låg. Temperaturen har legat över normalt i sort sett hela hösten. Dessutom har vindkraftproduktionen varit högre än under samma period förra året.

– Andra faktorer som påverkat elpriset är att vi har fått in mer förnybar el i systemet, i första hand i form av vindkraft, samt att priset på kol och olja har fortsatt att falla, säger Anders Engqvist, chefsanalytiker på Bixia.

Låg risk för höga elpriser

I december bedömer Bixia att elpriset kommer att stiga något och hamna på mellan 21 och 22 öre per kWh för att i januari och februari stiga till 23-25 öre per kWh.

– Risken för att priserna ska stiga kraftigt i vinter är bedömer vi som låg. Men om vi får störningar i kärnkraften i kombination med kallt väder stiger risken, säger Anders Engqvist. 

Bixia rekommenderar rörligt

Bixias huvudrekommendation är rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver. Samtidigt är priserna på långa elterminer på historiskt låga nivåer vilket gör att långa fastprisavtal också är fördelaktigt.

– Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset. Om man binder rekommenderar vi ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Anders Engqvist. 

För mer information kontakta:
Anders Engkvist
 Chef Risk Management/Analys Bixia, 070-57 56 204
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2015-12-07 08:49