Bixia logo
Meny

Höjd kvotplikt för elcertifikat

Den 21 oktober fattade riksdagen beslut om att höja kvotplikten för elcertifikat från 2016 och framåt. Anledningen till förändringen är att man vill att andelen förnybar energi i det svenska energisystemet ska öka. Det tidigare målet om förnybar el på 25 terawattimmar under perioden 2002 till 2020 höjs nu till 30 terawattimmar.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat system för att öka produktionen av förnybar el. Bolag som producerar förnybar el kan få elcertifikat av staten. Dessa kan de sedan sälja till de elleverantörer och elanvändare som varje år genom kvotplikt måste redovisa certifikat som motsvarar en viss andel av elförsäljningen eller elanvändningen.

Vad innebär höjd kvotplikt för elcertifikat?

Den höjda kvotplikten innebär att alla privatkunder och företag, som tecknat fastpris-/mix-/kombiavtal före 2015-11-01 och som omfattas av kvotplikt kommer att få en ökad kostnad för elanvändning med ca 2,2-2,6 öre per kilowattimme inklusive moms (1,75-2,05 öre per kilowattimme exklusive moms).

För kunder som tecknat fastpris-/mix-/kombiavtal från 2015-11-01 och framåt så är kostnaden redan inkluderad i avtalat pris och berörs därför inte av kostnadsökningen. Avtal med rörligt pris omfattas också men för dessa avtal är den ökade kostnaden beroende av marknadspriset på elcertifikat.  Baserat på nuvarande marknadspris skulle kostnadsökningen för rörligt pris under 2016 bli ca 2,0 öre per kilowattimme inklusive moms (1,6 öre per kilowattimme exklusive moms).

Årsförbrukning Ökad kostnad per månad för 2016
2 000 kWh ca 4 kr
5 000 kWh ca 9 kr
20 000 kwh ca 37 kr

Förändringar i kvotplikten

Följande förändringar är gjorda i kvotplikten för kommande 5 år:

År Tidigare kvotplikt Ny kvotplikt
2016 14,4 % 23,1 %
2017 15,2 % 24,7 %
2018 16,8 % 27,0 %
2019 18,1 % 29,1 %
2020 19,5 % 28,8 %

 

Har du frågor?
Ring oss gärna om du har några frågor tel 0771 - 16 17 18. Du kan även skicka dina frågor via e-post till kundservice@bixia.se.

Publicerad 2015-12-21 08:46