Bixia logo
Meny

Bixia omorganiserar och stänger lokala kontor

2014 har varit ett år präglat av ekonomiska utmaningar för elbolaget Bixia. Nu har företaget sett över sin verksamhet utifrån de förändringar som hela branschen står inför.

Det handlar bland annat om nya regler för elmarknaden som kan innebära att alla elkunder måste göra ett aktivt val av elleverantör. Därför har Bixia beslutat att stänga sju av sina tio kontor och i samband med det berörs cirka 50 medarbetare.

- Det handlar om att anpassa sig utifrån de nya omvärldsfaktorer som råder. Vi kommer att få se nya direktiv och regelverk som vi måste förhålla oss till. Det innebär fortsatt kraftig prispress och stor risk för sjunkande lönsamhet. De förändringar vi nu genomför kommer att skapa förutsättningar för en långsiktig och robust verksamhet framåt, säger Mikael Hansevi, vd på Bixia.

Förändringsarbete påbörjades i höstas

Bixia påbörjade sitt förändringsarbete redan i höstas då man beslutade att stänga igen sina butiker samtidigt som man gjorde en organisationsförändring genom att slå ihop två försäljningsavdelningar med marknadsavdelningen. Nu fortsätter arbetet med fokus på lönsamhet och ökad konkurrenskraft.

- Vi var snabba med att vidta åtgärder för nödvändiga kostnadsbesparingar redan under det gångna året. Men tyvärr räcker inte dessa åtgärder om vi ska lyckas vara en fortsatt stark aktör på elmarknaden, säger Mikael Hansevi.

Samlokalisering till Linköping, Nässjö och VäxjöDe kontor som kommer att stängas är Alvesta, Göteborg, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla och Ängelholm. Samlokaliseringen kommer att ske löpande under 2015.

- Det är naturligtvis väldigt tråkigt att så många av våra medarbetare drabbas. Vi kommer att erbjuda ett stort antal anställda möjlighet att flytta med till de orter där lediga tjänster kommer att uppstå och hoppas att så många som möjligt kommer välja att göra det, säger Mikael Hansevi.

Stor potential i förnybar elproduktion

Trots ändrade förutsättningar på elmarknaden med ökad konkurrens och minskade marginaler ser Bixia en stor potential framåt. Det handlar bland annat om utbyggnaden av den förnybara elproduktionen. Bixia ligger långt fram i utvecklingen och har en egenutvecklad affärsmodell för byggnation av vindkraftverk tillsammans med kunderna.

- Vi har en uttalad affärsstrategi för att skapa vinster på lång sikt och ser en tydlig trend i att allt fler företag vill ta ett eget klimatansvar och samtidigt bli sina egna elproducenter. Det finns en mycket god potential i att utveckla vindkraftssamarbeten tillsammans med våra kunder, säger Mikael Hansevi.

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2015-03-25 16:07