Bixia logo
Meny

Vinterns elpriser - de lägsta på sju år

Nu är vintermånaderna över och enligt elbolaget Bixia har elpriset under vinterperioden varit de lägsta på sju år. Det beror på det milda vädret (cirka 3,7 grader över det normala) i kombination med mycket nederbörd och blåst.

- Spotpriserna från december till och med februari har varit de lägsta sedan vintern 2006/2007. För februari månad får vi gå tillbaka till 2005 för att hitta lägre elpriser, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

Veckomedelpriserna för det nordiska systempriset har under perioden december-februari legat på 32 euro per MWh. De låga prisnivåerna beror på det milda och lågtrycksdominerade vädret med mycket vind och en stark hydrologisk balans, i kombination med god tillgång på kärnkraft.

- Det milda vädret har hållit nere elanvändningen och därmed efterfrågan. Samtidigt har det lågtrycksbetonade vädret gynnat vindkraftsproduktionen som nådde sin topp under julveckan, säger Matina Rosenberg.

Nettoexportörer sedan december

Ett normalt år står vattenkraften för cirka 56 procent av produktionen i Norden, hittills i vinter har den legat på 53 procent. Det beror på de gynnsamma förutsättningarna för vindkraft som gjort att vattenkraften, som är en reglerkraft, har stått tillbaka för vindkraften. Utöver vindkraften har det milda vädret dämpat vattenproduktionen.

- Vid perioder med underskott i vattenmagasinen importerar vi kraft och under perioder med överskott, eller ett mindre underskott, exporterar vi kraft. De gynnsamma förhållanden vi haft med en stor del vind och bra balans i vattenmagasinen har gjort att vi i snitt exporterat cirka 0,2 TWh per vecka sedan början på december, säger Matina Rosenberg.

Bixia rekommenderar rörligt elpris

Bixias huvudrekommendation är alltjämt rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

- Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset i ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Matina Rosenberg.

För mer information kontakta:
Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog, Bixia Energy Management, 073-443 93 28
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2014-03-04 07:02