Bixia logo
Meny

VD-byte i Bixia AB

Den 15 september 2014 lämnar Tom Istgren befattningen som VD för Bixia. Styrelsen har samtidigt utsett Mikael Hansevi till ny VD i bolaget. Styrelsen har under en tid haft frågan rörande organisations- och ledningsstruktur för Bixiakoncernen på sitt bord och till följd härav enhälligt fattat beslut om byte av VD.

- Tom Istgren har stor del i den framgång och position som Bixia idag har på en starkt pressad marknad. Tom har på ett förtjänstfullt och framgångrikt sätt lett bolaget under en tid av uppbyggnad, då tillväxt och varumärkesstärkande arbete har varit mycket betydelsefullt, menar Anders Jonsson, ordförande i Bixia AB.

Styrelsens uppfattning är att elbranschen och Bixia står inför omfattande förändringar. Fortsatt påverkan på elhandelsmarknaden genom exempelvis regleringar och lagstiftning kommer att kräva utveckling ur nya perspektiv. Att hantera dessa utmaningar kommer att kräva konstruktivt förändringsarbete i nära samarbete med styrelsen och samtliga ägarbolag. Styrelsens uppfattning är en ny kraft krävs för detta uppdrag.

Styrelsen har därför från den 15 september utsett Mikael Hansevi till ny VD för Bixia AB. Mikael var fram till våren 2011 vice VD för Bixia och kommer närmast från en befattning som VD för Driftum AB, ett dotterbolag inom Tekniska verken-koncernen i Linköping. Mikael kommer nu helt att fokusera på sitt nya uppdrag som VD för Bixia.

- Mikael Hansevi är väl förtrogen med historiken och grundtanken kring det unika samarbetet inom Bixia-koncernen och förväntas därför framgångsrikt utveckla bolaget i enlighet med den av styrelsen fastslagna affärsplanen liksom övriga strategier och planer, säger Anders Jonsson, ordförande i Bixia AB.

Mikael Hansevi kommer omedelbart att påbörja det av styrelsen förväntade förändringsarbetet för att fortsatt bibehålla Bixia AB som framgångsrikt och lokalt förankrat bolag på den svenska elmarknaden. Motsvarande förändring görs även i systerbolaget Bixia ProWin AB.

För mer information kontakta:
Anders Jonsson, ordförande, tel 070-522 82 21

Publicerad 2014-09-15 13:00