Bixia logo
Meny

Sverige bäst i världen på förnybar energi

För att diskutera spelreglerna på energimarknaden och hur Sverige kan dra nytta av sin starka position inom förnybar energi, arrangerade elbolaget Bixia i tisdags ett energiseminarium. Där samlades några av landets viktigaste beslutsfattare i energifrågan tillsammans med ett hundratal lokala elproducenter.

Elmarknaden håller på att förändras, småskaligheten ökar och intresset för närproducerad förnybar energi har aldrig varit så stort. Allt fler vill dessutom ta ett eget klimatansvar genom att bli sina egna producenter. Denna trend välkomnas av Bixia som driver utbyggnaden av närproducerad el samtidigt som de köper in en stor andel förnybar el direkt från små lokala producenter.

– Klimatförändringen är en av våra största utmaningar. Att bygga ut den förnybara elen är vårt sätt att bidra till en hållbar framtid. Det skapar nya arbetstillfällen, säkrar energiförsörjningen och är samtidigt en av Sveriges bästa råvaror för export, sade Bixias vd Tom Istgren i sitt inledande anförande.

100 elproducenter skapar nya jobb
Att förnybar energi skapar nya arbetstillfällen blev tydligt bevisat under seminariet då de av producenterna som bidragit till nya jobb ombads räcka upp sin hand. Det visade sig att de allra flesta av de hundratalet elproducenter som deltog har gjort det.

Bland seminariets talare fanns Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker som bland annat berättade om lagstiftningskedjan i Bryssel på energiområdet. Enligt honom är Sverige bäst i Europa och Europa bäst i världen på förnybar energi. Men det finns hot.

– EU behöver en kostnadseffektiv och resultatinriktad klimatpolitik till 2030 som fokuserar på det som är viktigt: att minska utsläppen. Det är nödvändigt för att resten av världen ska följa vårt exempel. Förnybar energi är en viktig väg för att minska utsläppen och Sverige går före både vad gäller att minska utsläppen och satsa på det förnybara. Det ska vi vara stolta över, sade Christofer Fjellner.

Publicerad 2014-05-08 06:43