Bixia logo
Meny

Hälften av svenskarna skulle välja närproducerad el

Enligt en färsk undersökning som genomförts av elbolaget Bixia skulle 49 procent av svenskarna välja närproducerad förnybar el om det var möjligt. Det är nästan lika många som ofta väljer att köpa närproducerad mat.

- Vi har märkt av att den trend som dominerat matbranschen under många år även börjar sprida sig till vår bransch. Den här undersökningen bekräftar den trenden, säger Jenny Johnson, varumärkes- och marknadschef på Bixia.

Bixia är ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el direkt från producenterna. Samtidigt satsar elbolaget mycket på att tillsammans med sina kunder bygga ut den förnybara elen. För att tillmötesgå kundernas önskemål och ta ett ännu större klimatansvar lanserade Bixia miljötillvalet ”Bixia Nära” under förra året. En tjänst som gör att kunden vet exakt var den el de köper kommer ifrån.

- Med ”Bixia Nära” ger vi våra kunder möjligheten att välja närproducerad förnybar el som är spårbar ända ner till produktionskällan. Det gör att kunden kan välja el från sitt närområde och stötta sina lokala elproducenter. På så sätt hjälps vi åt att tillsammans med kunderna främja den lokala produktionen av förnybar el, säger Jenny Johnson.

 

Egenproducerad el ökar

Bixia har också märkt av att intresset för att producera sin egen el ökar. Efterfrågan av företagets solelspaket för privatpersoner ökade kraftigt under förra året. 

- Det är glädjande att efterfrågan är så stor och att fler vill vara med och ta ett aktivt mil-jöansvar. Det är något som vi på Bixia värnar och uppmuntrar, säger Jenny. 

För mer information kontakta:
Jenny Johnson, varumärkes- och marknadschef, 0706-76 83 09
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2014-01-09 07:50