Bixia logo
Meny

Regn och blåst ger rekordlåga elpriser

Denna och förra veckans lågtrycksdominerade väder med mycket regn och blåst har pressat priserna på elmarknaden. Under innevarande vecka (v 44) beräknar Bixia att elpriset kommer att sjunka ytterligare med 1,5 öre per kWh och hamna på knappt 24 öre.

Diagram över elpriset den 27 oktober 2014

Elpriset på Nordpool bottnade vid tvåtiden på natten mot måndagen då priset under ett par timmar pendlade mellan 0,54 öre och 0,73 öre per kilowattimme exklusive moms och skatt. Alltså snudd på gratis.

 

- Det är i första hand den ökade produktionen av vindkraft som har pressat priserna liksom mycket nederbörd och fortsatt mycket nederbördsrika väderprognoser. Vi bedömer att den hydrologiska balansen kommer att förbättras kraftigt under denna vecka.

Nederbörden har gett stor tillrinning i framförallt södra Norge vilket pressat priserna, säger Anders Engkvist, analytiker på Bixia.
Elpriserna är historiskt sett låga för årstiden. Nu, när den hydrologiska balansen förstärkts samtidigt som vindkraften är väsentligt högre än tidigare, gynnar det förutsättningarna för fortsatt stabila elpriser, bedömer elbolaget Bixia. 

- Under förra året stod vindkraftsproduktionen i Norden för sex procent av Nordens totala produktion. Hittills i år ligger den på sju procent. Vi kan nu tydligt se att vindkraften påverkar elpriset, säger Anders Engkvist.

Bixia rekommenderar rörligt elpris

Bixias huvudrekommendation är rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

- För hushåll som vill ha kontroll och veta mer exakt vad elen kostar varje månad finns också möjlighet att vintersäkra elpriset över vintern eller att binda elpriset i ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Anders Engkvist. 

För mer information kontakta:
Anders Engkvist
 Chef Risk Management/Analys Bixia, 070-57 56 204
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2014-10-28 07:52