Bixia logo
Meny

Mer vind ger lägre elpriser

Elpriset steg med cirka 1,5 öre per kWh under förra veckan till cirka 33 öre per kWh. Köldknäppen i början på den här veckan byts nu successivt ut mot ett mer lågtrycksdominerat väder med stigande temperaturer och nederbörd. Det innebär att elpriset återigen är på nedåtgående och mer vind mot helgen gör att Bixias prognos för veckan hamnar på drygt 32 öre per kWh.

Den installerade mängden vindkraft ökar i Norden och framförallt i Sverige, bland annat på grund av den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge. Detta kommer att pressa elpriset ytterligare under perioder med lågtrycksdominans.

- Under förra året stod vindkraftsproduktionen i Norden för sex procent av Nordens totala produktion. Hittills i år ligger den på sju procent. Vi kan nu tydligt se att vindkraften påverkar elpriset, säger Anders Engkvist, chef risk management och analys på Bixia.

Fortsatt stabila elpriser

Förutsättningarna är goda för fortsatt stabila elpriser under resten av året om den hydrologiska balansen inte försämras ytterligare. Håller elpriset under hösten och vintern samma nivå som förra året hamnar vi på ett årssnittpris på cirka 30 öre per kWh i elområde Stockholm. Det skulle betyda att elnotan blir 1000 kronor lägre för en villakund med elvärme.

- Om underskottet inte blir större i de nordiska magasinen är förutsättningarna goda för stabila elpriser under hösten och vintern. Det förutsätter också att det blir relativt normala temperaturer samt god och stabil kärnkraftstillgänglighet under perioden, säger Anders Engkvist.

Bixia rekommenderar rörligt elpris

Bixias huvudrekommendation är alltjämt rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

- Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad finns också möjlighet att vintersäkra elpriset över vintern eller att binda elpriset i ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Anders Engkvist.

 

För mer information kontakta:
Anders Engkvist, chef Risk Management och Analys, 070-57 56 204
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2014-09-26 07:19