Bixia logo
Meny

Mer förnybar el i Småland

Leif Jarl på Stocke Kvarn, strax utanför Växjö, är en av många producenter av småskalig förnybar el i Småland. Elen som blir över säljer han vidare till det lokala elbolaget Bixia, som har avtal med över 130 elproducenter i Småland. Sammanlagt producerar de 457 miljoner kWh förnybar el som räcker till 130 000 hushåll.

Bixia är ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar el från småskaliga elproducenter. Bara i Småland har elbolaget avtal med 134 producenter av förnybar el inom sol, vind och vatten. Leif Jarl på Stocke kvarn är en av dem.

- Jag tog mitt vattenkraftverk i drift för drygt fyra år sedan. Idag producerar jag cirka 140 000 förnybara kilowattimmar per år, vilket räcker till omkring 30 hushåll. Det känns bra att göra en insats för miljön, vara självförsörjande på el och samtidigt kunna leverera förnybar el till mina grannar, säger Leif Jarl.

Hjälp med fiskvandringsväg

Leif är själv är uppvuxen i Kvarngården där hans pappa var mjölnare. Kvarndriften lades ner på 1950-talet. Femtio år senare hade Leif köpt tillbaka Stocke kvarn och genom hjälp, bland annat från Bixia Miljöfond, kunde han dra nytta av vattnet igen.

- Det tog ungefär två år att få tillstånd från Miljödomstolen och då hade vi tio år på oss att bygga. Våren 2010 stod anläggningen klar och året innan hade en fiskvandringsväg byggts med hjälp av länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Bixia och den lokala fiskevårdsföreningen. Hjälpen med fiskvandringsvägen var avgörande, annars hade jag nog aldrig fått någon lönsamhet i projektet, säger Leif.

Hemodlade grönsaker och närproducerad el

Bixia märker att den trend som dominerat matbranschen under några år – med närodlat och hemodlat – även börjar sprida sig till elmarknaden.

- Allt fler kunder vill ha el med hög kvalitet och låg miljöpåverkan. Vi vill att alla ska kunna välja förnybar el, men idag räcker den inte till alla. För att nå dit krävs en utbyggnad av produktionen på bred front. Lösningen behöver inte enbart vara stora anläggningar. Därför stöttar vi mindre producenter som vill investera för att exempelvis ta ett nedlagt vattenkraftverk i bruk, säger Magnus Ravander, chef försäljning konsument, Bixia. 


Så har vi räknat
Snittförbrukningen av hushållsel för en villa är cirka 5000 kWh per år och för en lägenhet cirka 2500 kWh. Vi har räknat med en genomsnittlig förbrukning av hushållsel på 3500 kWh.


Publicerad 2014-06-05 09:17