Bixia logo
Meny

Låga elpriser trots kylan

Trots de senaste veckornas vinterväder med stigande elanvändning har elpriset varit stabilt. Detta tack vare att det råder gynnsamma förhållanden i elproduktionen, med god tillgång på vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.

Förra året avslutades vindrikt med rekordhög vindkraftproduktion. Den trenden höll i sig de första veckorna på året.

- Under vecka två hamnade vindkraftproduktionen på cirka 800 GWh i Norden, vilket är en hög produktion men en bit i från förra årets rekord på 887 GWh som sattes under vecka 52. Den senaste veckan har det dock inte blåst lika mycket, men den hydrologiska balansen har varit god och beräknas hålla sig kvar på relativt goda nivåer även under kommande veckor. Likaså är kärnkraftsproduktionen relativt stabil, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

Kärnkraftsproduktionen har en tillgänglighet på cirka 94 procent och om inget oförutsett händer håller sig tillgängligheten kring 94 procent fram till revisionsperioden som inleds i slutet av mars. Den goda tillgången på vindkraft beräknas hålla i sig och bidrar till att hålla elpriset nere, framförallt i södra Sverige.

- Läget på elmarknaden är stabilt med god tillgång som beräknas hålla i sig och även överföringskapaciteten i ledningarna fungerar bra, säger Matina Rosenberg.

 

Bixia rekommenderar rörligt

Bixias huvudrekommendation är alltjämt rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

- Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset i ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Matina Rosenberg.

För mer information kontakta:
Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog, Bixia Energy Management, 073-443 93 28
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2014-01-20 07:54