Bixia logo
Meny

Låg risk för höga elpriser

Under förra veckan (v. 41) sjönk elpriserna med 1,7 öre per kWh tack vare kraftig vind som gav mycket vindkraftsproduktion, samtidigt som den hydrologiska balansen förstärktes. I slutet på denna vecka kommer temperaturerna att sjunka och kommer att ligga tre grader under det normala, vilket kan göra att priset stiger tillfälligt. Redan till helgen väntas ytterligare ett lågtryck med ökade temperaturer.

Elpriserna är historiskt sett låga för årstiden. Nu, när den hydrologiska balansen förstärkts samtidigt som vindkraften är väsentligt högre än tidigare, gynnar det förutsättningarna för fortsatt stabila elpriser, bedömer elbolaget Bixia.

- Orsaken till de sjunkande elpriserna under perioden är i första hand en väsentligt högre vindkraftsproduktion, vilket helt tog udden av den högre elkonsumtionen, säger Anders Engkvist, analytiker på Bixia.

Höjd skatt stänger inte kärnkraftverken

Den nya regeringen har bland annat föreslagit höjda skatter på kärnkraft, något som Bixia inte tror kommer att påverka elpriserna i någon större omfattning inom de närmaste åren.

- Min bedömning är att inga reaktorer stängs på grund av nuvarande förslag på höjda skatter och höjd avgift till kärnavfallsfonden. Det är inte de föreslagna höjda skatterna som gör att verken stängs i förtid, säger Anders Engkvist. 

Möjlighet att vintersäkra elpriset

Bixias huvudrekommendation är rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

- Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad finns också möjlighet att vintersäkra elpriset över vintern eller att binda elpriset i ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Anders Engkvist. 

För mer information kontakta:
Anders Engkvist
 Chef Risk Management/Analys Bixia, 070-57 56 204
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2014-10-17 08:08