Bixia logo
Meny

Kraftigt förstärkt energibalans fram till 2025

I sin långtidsprognos förutspår elbolaget Bixia en kraftigt förstärkt energibalans i Norden fram till 2020 och 2025. Det innebär att vi inte kommer att se någon kraftig elprisökning, däremot kan priserna komma att variera mer under dygnet utifrån väder.

- I våra långtidsprognoser väger vi in olika scenarier, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av kraftigt förstärkt energibalans fram till 2025. Det beror i första hand på utbyggnaden av förnybar energi samt ny kärnkraft i Finland, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

Förmånliga subventioner ger mer förnybart i Norden

Den förbättrade energibalansen i Norden innebär att användningen av kol för kraftproduktion i Norden kommer att minska. Samtidigt bedömer Bixia att Norges och Sveriges gemensamma målsättning på 26,4 TWh ny förnybar el kommer att uppnås.

- Utöver mycket mer förnybart i Sverige och Norge växer andelen förnybart även i Danmark och Finland där förmånliga subventioner bidrar till utbyggnaden, konstaterar Matina.

Prisvariationer över dygnet

Bixia räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Vid dessa tillfällen blir kärnkraften marginalprissättande. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer förnybart.

- Att priserna kommer att variera mycket över dygnet beror framförallt på mycket mer vindkraft i framtiden. Det här kan vi se tecken på redan idag, där vindkraften tydligt har pressat ner elpriserna vid blåsigt väder, säger Matina.

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker, Bixia Energy Management, 073-443 93 28
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2014-05-16 09:12