Bixia logo
Meny

Information om förändring och namnbyte i vårt produktutbud

Från och med den 1 juni 2014 har vi ändrat namnet på Bixia Fast Pris 1 månad till Bixia Anvisningspris. Du som inte har gjort ett aktivt val av elavtal får ett avtal som heter Bixia Anvisningspris.

Gör ett aktivt val av elavtal

Prisnivån är normalt fördelaktigare i alla valbara elavtal, oavsett om du väljer rörligt eller något av de fasta alternativen. Vår rekommendation är att du gör ett val så snart du har satt dig in i alternativen. Slå oss en signal så hjälper vi dig att välja det elavtal som passar dig och dina behov bäst. Du kan också teckna om ditt avtal på Mina sidor.

Ska du flytta?

Flyttar du in i ett av Bixias anvisade nätområden får du automatiskt Bixia Anvisningspris, om du inte gör ett aktivt val. Priset på Bixia Anvisningspris kan förändras varje månad och fastställs den 15:e i månaden innan det börjar gälla

Vad är anvisningspris?

Alla bostäder i Sverige som är kopplade till elnätet har en lokal elnätsleverantör som ser till att din el kommer fram till dig. Gör du inget aktivt val blir du anvisad till ett elhandelsbolag som din nätleverantör valt. Du kan du själv välja vilken typ av elhandelsavtal och vilket elhandelsföretag du vill ha.

Tillfälligt elpris och Bixia Fast pris 3 månader

Från och med den 1 september byter även Tillfälligt elpris och Bixia Fast pris 3 månader namn till Bixia Anvisningspris.Brev har skickats ut till berörda kunder med information om förändrade avtalsvillkor. Har du ett elavtal med Tillfälligt elpris eller Bixia Fast pris 3 månader men inte fått detta brev? Kontakta din kundservice så hjälper vi dig.

Publicerad 2014-06-09 09:20