Bixia logo
Meny

Bixia ProWin anslutna till Uppförandekoden i vindkraftsbranschen

Bixia ProWin är det tredje företaget som anslutit sig till Uppförandekod för vindkraftsbranschen. Vi hoppas att denna anslutning väcker intresset för Uppförandekoden hos fler medlemsföretag i Svensk Vindenergi.

Ett medlemsföretag i Svensk Vindenergi som är anslutet till Uppförandekoden har granskats med avseende på uppfyllande av koden. Förutom att följa lagar och regler, ska de bland annat visa hur de arbetar mot korruption och mutor, ha rutiner för kommunikation vid etablering av vindkraftverk och vid drift samt följa upp underleverantörer och samarbetspartners. En uppföljning av Uppförandekoden kommer att ske en gång per år

En anslutning till Uppförandekoden visar även på ett aktivt ansvarstagande gentemot omvärlden.

Läs mer om Uppförandekoden här.

Publicerad 2014-10-09 15:19