Bixia logo
Meny

Bixia fick rätt i Marknadsdomstolen

Nu har Marknadsdomstolen sagt sitt – Telge Energis reklam är vilseledande, otillbörlig och misskrediterar andra elbolag.

Idag, den 15 oktober, dömde Marknadsdomstolen Telge Energi till förbud kopplat till vite utifrån samtliga fyra yrkanden. Reklamen anses enligt domstolen vara vilseledande, otillbörlig och misskreditera andra elbolag.

Under våren 2013 reagerade elbolaget Bixia mot Telge Energis reklamkampanj där Telge hängde ut konkurrenterna på felaktiga grunder. I reklamen påstods att andra elbolag säljer smutsig kolkraft medan de själva är först i Sverige med att ge alla kunderna solel i sin elmix. Ett påstående som enligt Bixia helt saknar grund.

- Kampanjen som Telge Energi nu fällts för missgynnar branschen och vilseleder kunderna. Vår branch är ganska komplex och då är det desto viktigare att vi kommunicerar på ett enkelt och trovärdigt  sätt. Domen kommer att underlätta för branschen och framförallt för elkonsumenterna, säger Mikael Hansevi, vd på Bixia.

Miljöargumentation – särskilt stränga krav

Sedan augusti förra året har Telge Energi haft ett provisoriskt förbud för tillämpningen av den aktuella marknadsföringen. Nu är det alltså fastställt och Telge Energi förbjuds använda en rad påståenden eftersom de både är vilseledande, otillbörliga och misskrediterar andra elbolag.

Domen klargör hur företag får använda sig av miljöargument i sin marknadsföring. Det är viktigt att miljöargumentet används på ett trovärdigt sätt så att inte konkurrenter misskrediteras på felaktiga grunder och att konsumenterna riskerar att tappa förtroende för branschen, säger Katarina Ladenfors, advokat från MarLaw.

Läs domen i sin helhet på http://www.marknadsdomstolen.se/

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11
Mikael Hansevi, vd, Bixia, 070-607 81 44
Katarina Ladenfors, advokat, Advokatfirman MarLaw AB, 08- 23 07 35

Publicerad 2014-10-16 10:25