Bixia logo
Meny

Årets elpriser 16 procent lägre än 2013

Årets medelpris för el beräknas hamna på knappt 29 öre per kWh, vilket är drygt 5 öre billigare än förra året. För en villaägare med eluppvärmning betyder det en minskad elkostnad med cirka 1700 kronor jämfört med 2013, enligt Bixias årsrapport.

Det låga elpriset beror huvudsakligen på det milda vädret. Medeltemperaturen har under året legat hela 2,5 grader över det normala i landet.

- Det milda vädret har påverkat konsumtionen nedåt vilket har gjort att priserna sjunkit. Dels hade vi en ovanligt varm början på året, i mars var temperaturen hela 4 grader över det normala. Det gjorde att snösmältningen var tidigare än normalt och fyllde på våra vattenmagasin, vilket också påverkar priserna nedåt, säger Anders Engkvist, analytiker på Bixia.

400 nya vindkraftverk ger mer el

Vindkraften har under året stått för 7 procent av den totala elproduktionen i Norden där Sverige och Danmark står för den största delen. Dessutom har utbyggnaden av vindkraft varit stor, omkring 400 nya vindkraftverk har byggts i landet under 2014.

Den ökade vindkraften gör också att priserna sjunker när det blåser. Den 10 december i år hade vi vindkraftrekord i Sverige, då vindkraftverken snurrade in lika mycket el som fyra kärnkraftreaktorer, konstaterar Anders Engkvist.

Fortsatt låga elpriser till 2020

Bixia spår fortsatt låga elpriser de kommande åren i första hand beror det på utbyggnaden av förnybar el.

- Vi räknar med att den nordiska elmarknaden kommer att ha en kraftigt förstärkt energibalans fram till 2020.  Det beror i första hand på utbyggnaden av förnybar energi. Däremot räknar vi med att stängda reaktorer kommer att minska energitillförseln kraftigt omkring år 2025.
   
För mer information kontakta:
Anders Engkvist, Chef Risk Management/Analys Bixia  070-575 62 04
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia 076-828 58 11

Publicerad 2014-12-22 08:01