Bixia logo
Meny

Ännu mer pengar att söka från Bixia Miljöfond

Det är dags att söka medel till investeringar som ökar andelen förnybar el, minskar elanvändningen eller bidrar till energieffektivisering. Nytt för i år är att alla Bixias kunder nu är med och bidrar, vilket ger ännu mer pengar att söka.

- Vi har gjort det enklare att söka och förtydligat kriterierna för att få fler företag att söka – allt i hopp om att öka takten i utbyggnaden av förnybar elproduktion och energieffektivisera, säger Kim Blomster, Bixias miljösamordnare och ordförande för Bixia Miljöfond.

Hållbar samhällsutveckling

Bixia Miljöfond startade för sex år sedan och har delat ut en miljon kronor per år till cirka 150 projekt. Tillsammans med kunder och närproducenter vill Bixia bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som minskar koldioxidutsläppen.

- Alla våra kunder, såväl privatkunder som företagskunder, är med och bidrar
eftersom miljöfonden ingår i alla elavtal. Pengarna går till projekt som innebär mer förnybar el eller åtgärder för att minska elanvändningen. På så sätt är alla våra kunder med och gör en insats för klimatet, bara genom att välja Bixia, medan vi gör jobbet, säger Kim Blomster.

Konkreta klimatåtgärder gör mest nytta

För årets ansökningsperiod som pågår mellan den 31 mars april till den 31 augusti finns cirka 1,3 miljoner kronor att fördela. I stort sett kan alla söka medel ur fonden. Såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och företag kan söka. Årets ansökningskriterier innehåller möjligheten att söka medel för investeringar, till exempel för energieffektiviseringsåtgärder.

- Vi vill uppmuntra till fler solcellsinvesteringar eftersom det är en konkret insats som minskar koldioxidutsläppen, berättar Kim Blomster.

Så här söker du medel från miljöfonden

  • På Bixias webbplats finns all information och de ansökningsblanketter som behövs för att söka medel ur Bixia Miljöfond. För årets ansökningskriterier är följande områden prioriterade:
  • Förstudier och projektering samt miljökonsekvensbeskrivningar för småskalig vattenkraft.
  • För vattenkraft kan stöd sökas för tillståndsprövning, bygglov/miljötillstånd (MKB) och  stöd för produktionsberäkning. Sökande ska kunna påvisa fallrätten genom ägande eller arrende.
  • Investeringar i solcellspaneler för innevarande år där beviljat belopp beräknas utifrån installerad effekt och antalet inkomna ansökningar.
  • Investeringar som ökar elgenereringen genom ny eller förbättrad teknik i vindkraftverk eller vattenkraftverk.
  • Investeringar som ökar elgenereringen genom utveckling av system för underhåll i vindkraftverk eller vattenkraftverk.
  • Miljö- och byggteknik som gynnar utvecklingen av mer förnybar el eller minskar elanvändningen.
  • Pilotprojekt, prototyper och demonstrationsanläggningar för mer förnybar el och/eller minskad elanvändning.


För mer information kontakta:
Kim Blomster, ordförande Bixia Miljöfond, 070-223 25 46
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia AB, 076-828 58 11

Publicerad 2014-03-31 07:53