Bixia logo
Meny

Ännu lägre elpris i juli

Det svenska spotpriset som ligger till grund för det rörliga elpriset är lägre nu i juli än i maj och juni. Det beror främst på att den första perioden med kärnkraftrevisioner avslutades i juni. Trots den låga prisnivån är spotpriset högre än vad man förväntade sig i våras, det beror främst på att den hydrologiska balansen försvagats.

- Dessutom har vindkraftsproduktionen varit relativt låg. Det har helt enkelt inte blåst så mycket i sommar, särskilt inte när man jämför med den gånga vinterns rekordnivåer, säger Anders Engkvist, chef elmarknadsanalys på Bixia.

Priset på utsläppsrätter något högre

Elterminsmarknaden, som ligger till grund för det fasta elpriset, har stigit något.
- Det beror på att spotpriserna har varit högre än förväntat, att priset på utsläppsrätterna har stigit något och dessutom har den svenska valutan försvagats i samband med den senaste ränktesänkningen, säger Anders Engkvist.

Högre elpris i Sverige än övriga Norden

Under maj och juni har det varit förhållandevis stora prisskillnader mellan Sverige och det sammantagna nordiska spotpriset. Elen är fortfarande något dyrare i de svenska elområdena än i det nordiska systempriset, men med mindre skillnad än tidigare.

- Hade det blåst mer i sommar och vi fått in mera vindkraft i Sverige hade vi inte haft några prisskillnader alls, säger Anders Engkvist

Bixia rekommenderar rörligt elpris

Bixias huvudrekommendation är rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

- Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset. Om man binder rekommenderar vi ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Anders Engkvist.

För mer information kontakta:
Anders Engkvist, chef elmarknadsanalys på Bixia, 070-575 62 04
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2014-07-17 08:45