Bixia logo
Meny

777 soltimmar i Stockholm

Sammanlagt har solen strålat 777 timmar över Stockholm under sommarmånaderna enligt Weatherpals mätningar. Om hälften av Stor-Stockholms villaägare skulle haft solpaneler på sina tak skulle sommarens solstrålar genererat en elproduktion på cirka 230 miljoner kilowattimmar elenergi, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

För en villaägare i Stockholm med en solelsanläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket har sommarens solstrålar genererat cirka 1 700 kilowattimmar. 

– Potentialen i solel är mycket större än man tror. Idag står solel för en knapp procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Men vi märker att intresset ökar i takt med att vi slår hål på den gamla myten att solel inte skulle fungera här. Senast förra veckan togs första spadtaget för landets största privata solelspark utanför Norrköping, säger Arne Andersson, solelsexpert på Bixia.

7 av 10 vill ha mer solel

I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor.
Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol, vind och vatten. Sju av tio tycker till exempel att vi borde satsa mer på solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra.

– Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat satsa står vindkraften idag för omkring sju procent av vår totala produktion. Nu har även tekniken inom solelsområdet utvecklats med prispress som följd. Solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, säger Arne Andersson.

En solelsanläggning på 4,5 kilowatt, som är normalt för en villa, kostar idag cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen. 

Så har vi räknat:
Antalet småhus i Stor-Stockholm enligt SCB cirka: 270 000. Cirka hälften av dessa har tak som är lämpade för solel.
En solanläggning på 4,5 kW med en verkningsgrad på 15 procent (vilket är en vanlig anläggning för villor) genererar cirka 2,2 kWh per soltimma, eftersom anläggningen även producerar el när solen inte skiner.
Hälften av Stor-Stockholms villor, cirka 135 000 x 1.700 kWh (kilowattimmar per villa) = 230 miljoner kWh

Om sol och solel

Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.

Källor: WheaterPal, Energimyndigheten, SCB.

Publicerad 2014-09-05 06:39