Bixia logo
Meny

337 soltimmar i Stockholm under juli

337 timmar har solen skinit över Stockholm i juli enligt preliminära siffror från SMHI. Om hälften av Stor-Stockholms villaägare skulle haft solpaneler på sina tak skulle juli månads solstrålar genererat en elproduktion på hela 100 miljoner kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

För en villaägare i Stockholm med en solelsanläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket har juli månads solstrålar genererat cirka 740 kilowattimmar.

Idag står solel för en knapp procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Det är någonting som elbolaget Bixia vill ändra på, som menar att det finns en stor potential i att ta tillvara på solens energi.

– Vi märker att intresset för solel ökar i takt med att vi slår hål på den gamla myten att solel inte skulle fungera i Sverige. Samtidigt är det allt fler som vill vara med och ta ett aktivt klimatansvar och då är det både enkelt och lönsamt att satsa på solel. Genom Bixia Miljöfond kan våra kunder söka pengar för investering i solel, säger Anna Fjellner, pressansvarig på Bixia.

7 av 10 vill ha mer solel

I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor. Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol, vind och vatten. Sju av tio tycker till exempel att vi borde satsa mer på solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra.

– Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat satsa, står vindkraften idag för omkring sju procent av vår totala produktion. Nu har även tekniken inom solelsområdet utvecklats med prispress som följd. Solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, säger Anna Fjellner.

En solelsanläggning på 4,5 kilowatt, som är normalt för en villa, kostar idag cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen.

Så har vi räknat:
Antalet småhus i Stor-Stockholm enligt SCB cirka: 270 000. Cirka hälften av dessa har tak som är lämpade för solel.En solanläggning på 4,5 kW med en verkningsgrad på 15 procent (vilket är en vanlig anläggning för villor) genererar cirka 2,2 kWh per soltimma, eftersom anläggningen även producerar el när solen inte skiner. Hälften av Stor-Stockholms villor, cirka 135 000 x 740 kWh (kilowattimmar per villa) = 100 miljoner kWh.

Om sol och solel

Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.

Källor: SMHI, Energimyndigheten, SCB.

För mer information kontakta gärna:
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia AB, 076-828 58 11

Publicerad 2014-08-04 09:51