Bixia logo
Meny

255 soltimmar i juni

I snitt över landet har solen skinit 255 timmar under juni månad enligt SMHI. Men antalet soltimmar varierar kraftigt, soligast hade Luleå med hela 332 soltimmar. Om hälften av landets småhus skulle haft solpaneler på sina tak skulle juni månads solstrålar generera en elproduktion på hela 560 miljoner kilowattimmar enligt elbolaget Bixias beräkningar.

För en villaägare med en solanläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket har juni månads solstrålar genererat cirka 740 kilowattimmar. 

Idag står solel för en knapp procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Det är någonting som elbolaget Bixia vill ändra på, som menar att det finns en stor potential i att ta tillvara på solens energi.

- Vi märker att intresset för solel ökar i takt med att vi slår hål på den gamla myten att solel inte skulle fungera i Sverige. Samtidigt är det allt fler som vill vara med och ta ett aktivt klimatansvar och då är det både enkelt och lönsamt att satsa på solel. Genom Bixia Miljöfond kan våra kunder söka pengar för investering i solel, säger Anna Fjellner, pressansvarig på Bixia.

7 av 10 vill ha mer solel

I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor.
Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol, vind och vatten. Sju av tio tycker till exempel att vi borde satsa mer på solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra.

- Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla klimathjältar som vågat satsa, står vindkraften idag för omkring sju procent av vår totala produktion. Nu har även tekniken inom solelsområdet utvecklats med prispress som följd. Solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, säger Anna Fjellner.

En solelsanläggning på 4,5 kilowatt, som är normalt för en villa, kostar idag cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen. 

Så har vi räknat:

Det finns lite drygt 2 miljoner småhus i Sverige, Bixia räknar med att cirka hälften av dem är lämpade för solel.
En solanläggning på 4,5 kW med en verkningsgrad på 15 procent (vilket är en vanlig anläggning för villor) genererar cirka 2,2 kWh per soltimma, eftersom anläggningen även producerar el när solen inte skiner.
Hälften av landets småhus (1 000 000) gånger antalet soltimmar (255) gånger antal kilowattimmar per soltimma (2,2) = 561 000 000.

Om sol och solel

Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.

Färsk rapport från Uppsala universitet

Enligt en helt färsk rapport som genomförts av Uppsala universitet på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge skulle 75 procent av länets totala elanvändning kunna täckas om Blekinges alla tak försågs med solceller. Läs rapporten här.


Källor: Energimyndigheten, SCB, SMHI och Länsstyrelsen Blekinge län

Publicerad 2014-07-10 07:21