Bixia logo
Meny

1000 kronor lägre elräkning första halvåret 2014

Det milda vädret under årets första halvår, i kombination med mer förnybar el har hållit nere elpriserna. Spotpriserna har i snitt legat på strax under 30 öre per kWh, vilket är de lägsta nivåerna under motsvarande period sedan 2007, enligt elbolaget Bixias halvårsrapport.

– De låga elpriserna innebär att en villaägare har sparat cirka 1000 kronor under de sex första månader jämfört med förra året, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

Under inledningen av året var vindproduktionen stundtals mycket hög i Norden och nådde som mest upp till drygt 900 miljoner kWh under sista veckan i januari. Hittills i år har vindproduktionen i snitt stått för cirka sju procent av den totala produktionen i Norden, under 2013 låg snittet på 6 procent.

– Ökningen av vindkraft beror delvis på de intensiva lågtrycken i början på året, men det är också ett kvitto på att mer vindkraft har installerats, säger Matina Rosenberg.

Halva priset på el jämfört med 2010 och 2011

Under samma period förra året låg elpriset på 34 öre per kWh i elområde Stockholm. Jämfört med 2010 och 2011 har elpriserna nästan halverats.

– En viktig anledning till de låga elpriserna är att vi fått in mer förnybar el i systemet som pressar ner spotpriserna. Vi kan också konstatera att det hittills i år varit milda temperaturer vilket hållit nere elanvändningen. Utöver det har det varit god tillgång på vatten i magasinen och har kärnkraftstillgängligheten varit relativt hög, säger Matina Rosenberg.

Bixia rekommenderar rörligt elpris

Bixias huvudrekommendation är rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

– Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset. Om man binder rekommenderar vi ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Matina Rosenberg.


För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker, Bixia Energy Management, 073-443 93 28
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2014-06-23 10:26