Bixia logo
Meny

Visby är en av de bästa platserna i landet för solel

Visby vann sommarens solskenskamp. Här strålade solen hela 951 timmar mellan den första juni och sista augusti. Det gör Visby till en av de bästa platserna i landet för att producera solel. Om hälften av Gotlands villaägare skulle haft solpaneler på sina tak skulle sommarens solstrålar generera en energiproduktion på hela 18,5 miljoner kilowatt.

För en villaägare på Gotland med en normalstor solanläggning (4.5 kW) på taket har sommarens solstrålar genererat cirka 2100 kilowattimmar och ett minskat koldioxidavfall på 0,84 ton. I dag står solel endast för någon procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Det är någonting som Arne Andersson, solelsexpert på Bixia, vill ändra på.

- Vi är många som har njutit av årets soliga sommar. Det soliga vädret har också fört med sig att allt fler börjar få upp ögonen för solel. Och äntligen börjar vi kunna slå hål på myten att solel inte fungerar i Sverige. Vi har samma goda förutsättningar för solel som norra Tyskland har. Trots det så producerar tyskarna hundra gånger så mycket solel per invånare som vi i Sverige, säger Arne Andersson.

Konkret och lönsam klimatinsats

Bixia märker att den trend som dominerat matbranschen under några år, där alltfler odlar sina egna grönsaker, även börjar sprida sig till energibranschen.

- Alltfler väljer att producera sin egen el dels för att bli mer oberoende och självförsörjande, men också för att göra en aktiv klimatinsats. Det är något som vi på Bixia värnar och uppmuntrar, säger Arne.

Tekniken inom solelsområdet har utvecklats under de senaste åren och priserna har pressats nedåt. Idag kostar en solelsanläggning på 4,5 kW, som är normalt för en villa, cirka 65 000 kronor inklusive bidrag från Länsstyrelsen. Garantitiden ligger på 25 år men branschen spår en livslängd på 50 år.

- Att investera i solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, avslutar Arne.

Så har vi räknat

Antal villor på Gotland enligt SCB: 17 675. Cirka hälften av villorna har tak som är lämpade för solel.
En solanläggning på 4,5 kW med en verkningsgrad på 15% (vilket är den vanligaste anläggningen för villor idag) genererar cirka 2100 kWh på 951 soltimmar, eftersom anläggningen även producerar el när solen inte skiner.
Hälften av Gotlands villor, cirka 8800 x 2100 kWh = 18,5 miljoner kWh
1 kWh solenergi = 0,4 kg Co2-minskning dvs 18,5 miljoner x 0,4 kg = 7400 ton Co2

Om sol och solel

Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen.
Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien.
Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.
Källa: Energimyndigheten, SCB, Solskenskampen Weatherpal

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11
Arne Andersson, solelsexpert, 070-270 91 24

Publicerad 2013-09-04 08:28