Bixia logo
Meny

Torr vinter ger hydrologiskt underskott

Bixia rapporterar årets första summering om elmarknadsläget för vintern 12/13. Vintern har överlag varit torr och kylig.

- Just nu har vi ett hydrologiskt underskott på cirka 15 TWh i magasinen, berättar Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia Energy Management.

Låga temperaturer har bidragit till att vattenkraftsproduktionen i det nordiska systemet varit större än normalt. Det genomsnittliga spotpriset i Norden har i snitt legat på 41 euro per MWh eller 35,6 öre per kWh.

- Under de senaste tre månaderna har vi haft vinterväder i Nord Pool-området men tack vare god produktionskapacitet haft ett relativt lågt rörligt elpris, säger Matina Rosenberg.

Norden nettoexportör av el i vinter

Under vintern har Norden varit nettoexportör av el till det europeiska systemet, undantaget några enstaka veckor då kraftig vind medförde import från Tyskland.

- Det har medfört att de svenska elområdena legat marginellt över systempriset under perioden december till februari och de senaste veckorna strax under, säger Matina Rosenberg.

Inga extrempriser på el trots hög konsumtion

Vid några tillfällen har den svenska elkonsumtionen varit nära rekordnivåer.

- Men tack vare god produktionskapacitet såväl i hos vattenkrafts-producenterna som i kärnkraftsproduktionen har priserna hållits nere, säger Matina Rosenberg.

Gynnsamt prisläge på el redan i vår

Prognosen inför andra kvartalet ligger för närvarande något under nuvarande marknadspriser.

- Vårfloden som normalt startar i slutet av april bör kunna påverka priserna. Det mesta talar för ett fortsatt lågt och stabilt rörligt elpris. Dock är det redan nu läge att, istället för att vänta till sommaren, binda sitt elavtal på längre sikt, det vill säga på tre eller fem år. Bakgrunden är att alltfler tecken tyder på att konjunkturen i Sverige är på gång och att det därför finns risk för att de fasta priserna börjar gå upp i sommar, säger Joakim Borén, chef privatmarknad på Bixia.

För mer information kontakta:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker, Bixia Energy Management, 073-443 93 28
Joakim Borén, chef privatmarknad Bixia, 073-351 47 48
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2013-03-06 06:59