Bixia logo
Meny

Svenska folket vill ha mer vindkraft

Drygt sju av tio svenskar tycker att Sverige ska satsa ännu mer på vindkraft. Det visar en attitydundersökning som elbolaget Bixia låtit genomföra bland svenskar mellan 18 och 75 år. Dessutom ökar intresset för att producera egen förnybar el bland Bixias kunder.

- Det är glädjande att efterfrågan är så stor och att fler vill vara med och ta ett aktivt miljöansvar. Samtidigt kan vi se att fler vill producera sin egen el och på så sätt öka sitt oberoende. Inom Bixia har vi länge jobbat med konkreta åtgärder för att öka den förnybara elproduktionen. En stor del av den satsningen görs på vindkraft, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

Sverige ligger före i utvecklingsplanen för vindkraft

Generellt ligger Sverige bra till när det gäller utvecklingen av vindkraft. Enligt Svensk Vindenergis senaste prognos är Sverige ett av de nio medlemsländer som ligger före i sin utvecklingsplan, medan hela 18 av 27 medlemsländer ligger efter.

- Vi är förstås både stolta över att ha bidragit till denna utveckling och glada över att svenskarna är så positiva till vindkraften. Våra satsningar på förnybar elproduktion kommer att fortsätta. I år har vi driftsatt fem nya vindkraftverk i Småland och under kommande femårsperiod planerar vi för 50 till, fortsätter Tom Istgren.

Lokalproducerad och förnybar el

Bixia är det nordiska elbolag som köper in mest förnybar el från småskaliga elproducenter. Idag kommer mer än en tredjedel av företagets el från småslakiga anläggningar. Många av dessa elproducenter är lantbrukare som har ett eget vind- eller vattenkraftverk eller en solanläggning.

- För oss på Bixia finns det egentligen bara två sätt att minska miljöpåverkan – att använda energin effektivt och att bygga ut den närproducerade förnybara elen. Och det är där vi lägger vår kraft. Under förra året ökade vi inköpen av småskalig förnybar el med hela 30 procent, säger Tom Istgren.

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia AB, 076-828 58 11
Tom Istgren, vd, Bixia AB, 070-313 79 42

Publicerad 2013-03-15 06:33