Bixia logo
Meny

Solsken inte avgörande för solel

Att mäta vilken plats i landet som har mest solskenstimmar är populärt så här i semestertider. Enligt Weatherpals solskenskamp leder just nu Visby sommarens kamp, tätt följd av Ölands norra udde, Svenska högarna och Karlstad.

- Men när det gäller solel är det inte solskenet i sig som är avgörande, istället är det ljuset som genererar el, enligt elbolaget Bixias solelsexpert Arne Andersson. Många frågar hur mycket solsken som krävs för att det ska löna sig att sätta upp solpaneler. Eftersom det inte är direkt solsken som är avgörande är det svårt att svara på. Jag kan däremot säga att vi har ungefär samma goda förutsättningar för solel som norra Tyskland och där produceras ungefär hundra gånger så mycket solel per invånare som vi i Sverige gör.

Frihet, stolthet och lönsamhet

Ur ett ekonomiskt perspektiv brukar man säga att en solelsanläggning för exempelvis en villakund har en återbetalningstid på knappt tio år inräknat samtliga kostnader. Priserna har sänkts kraftigt de senaste åren och idag kostar en solelsanläggning en bråkdel av vad den gjorde för några år sedan. Men enligt Bixia är inte ekonomin den huvudsakliga drivkraften för de som väljer att satsa på solel.

- Drivkraften för de flesta av våra kunder är att man vill känna frihet och oberoende genom att bli sin egen producent. Dessutom känner många en stolthet över att producera egen klimatriktig el. Ungefär på samma sätt som när man plockar sina egenodlade grönsaker, säger Arne Andersson.

Solpaneler – en modern statussymbol

Det finns cirka 660 kvadratkilometer södervända takytor i Sverige. Skulle man installera solmoduler på alla dessa tak skulle det täcka mer än hälften av elenergibehovet i Sverige.

- För några år sedan var det många som var skeptiska till solel för att solpanelerna förstörde exteriören på villan. Även där ser jag en förändring, idag har solpaneler blivit något av en statussymbol. Man skulle kunna säga att det är den moderna motsvarigheten till att ha ett bubbelbad eller en fin bil på garageuppfarten, säger Arne.

Tolv procent solel år 2020

EU har som vision att tolv procent av elanvändningen ska genereras av sol år 2020. För att Sverige ska lyckas uppnå det målet krävs enligt Bixia ett tydligt och långsiktigt regelverk som gör det lönsamt att installera större egna anläggningar. Tekniken inom solel har utvecklats under de senaste åren och priserna har pressats nedåt.

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11
Arne Andersson, solelsexpert, 070-270 91 24

Publicerad 2013-07-19 15:12