Bixia logo
Meny

Rekordmånga ansökningar till Bixia Miljöfond

Bixia delar i år ut 625 500 kronor till 38 olika projekt som bidrar till mer förnybar elproduktion eller minskad elanvändning.

- Det ökade antalet ansökningar är ett tecken på att allt fler vill vara med och göra en aktiv miljöinsats. Vi har fått in väldigt många spännande ansökningar, allt ifrån ålvänliga vattenkraftsprojekt till solcellsprojekt i Mocambique, säger Kim Blomster, ordförande Bixia Miljöfond.

Hela 65 ansökningar har kommit in till Bixia Miljöfond. Det är rekord och mer än dubbelt så många sedan fonden startade för fem år sedan. Av de 65 inkomna ansökningarna har 38 beviljats. Årets utdelning är fördelat på 17 solcellsinstallationer för privata hushåll, 6 solcellsinstallationer för företag och 15 för övriga projekt.

Solenergin kommer starkt

Solcellsansökningar har kommit från Borgholm i söder till Sandviken i Mellansverige. Det visar på att antalet soltimmar räcker även norrut.

- Det är glädjande att intresset för solel växer starkt, och att många vill bli sin egen elproducent, säger Kim Blomster.

De som valt att söka stöd från miljöfonden för sin, under året, driftsatta solcellsanläggning, har totalt installerat 233 kilowatt i effekt.

- Det innebär cirka 210 000 förnybara kilowattimmar och ett minskat koldioxidutsläpp på 33 ton, räknat på 900 soltimmar per år och Bixias elmix 2012 avseende kg/kWh i CO2-utsläpp, säger Kim blomster.

Ålgenomsläpp, förnybar el till hela världen och lagring av solenergi

Av tradition är det många småskaliga vattenkraftprojekt som ansöker och får medel ur Bixia Miljöfond. Vissa har fått medel tidigare och nu beviljats ytterligare medel i takt med projektens utveckling.

- I år har både nya och pågående projekt ansökt. Wetterstad Consulting som fått stöd tidigare, ska nu vidareutveckla intagningsgrindarna till att bli ännu mer ålvänliga. Ett bra projekt som går ut på att anpassa kraftanläggningarna för att minska påverkan på djur och natur, berättar Kim Blomster.

I årets ansökningar har även projekt som syftar till att förse utvecklingsländer med förnybar el fått tilldelning

- Erikshjälpen som har ett solcellsprojekt i initialt skede i Mocambique, är ett sådant projekt, säger Kim Blomster.

Att minska energibehovet är också viktigt. Både för miljön och för plånboken. Lasse Lennartsson arbetar med ett projekt som innebär att man ska kunna lagra solvärme under huset.

- Det verkar otroligt spännande och känns väl värt att följa som ett miljöfondsprojekt, avslutar Kim.

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11
Kim Blomster, ordförande Bixia Miljöfond, 070-223 25 46

Publicerad 2013-10-29 07:16