Bixia logo
Meny

Ökad vindkraft och mild vinter har hållit nere årets elpriser – rekordlåga priser i december

Årets spotmedelpris beräknas hamna på 34 öre* per kWh vilket är 6 öre högre än 2012. En torr vår med underskott i vattenmagasinen gjorde att vårens och sommarens elpriser blev högre än normalt. Samtidigt var elöverföringen från Norge begränsad. Men den blåsiga och blöta hösten med rekord i vindkraftsproduktion kompenserade.

Nederbördsmängden har varit lägre än normalt vilket gjort att det har funnits för lite vatten och snö i magasinen under året. I början på hösten pågick ett ledningsarbete som begränsade överföringen av el från Norge.

- Den begränsade överföringen i kombination med låga vattennivåer och stundtals lägre kärnkraftstillgänglighet höll uppe priserna fram till september. Därefter kom några intensiva lågtryck med kraftig vind och nederbörd som pressade priserna under hösten, säger Anders Engkvist, analyschef på Bixia Energy Management. 

Vindkraften slog rekord

2013 var också året då vindkraften slog rekord i landet. Sammantaget har vindkraften stått för cirka sex procent av den totala elproduktionen vilket är nästan två procentenheter mer än förra året. I mitten av oktober fick vi dubbelt så mycket el från vindkraften i Sverige som Oskarshamn 1 och 2 producerar under normal drift.

- Mer installerad vindkraft i kombination med intensiva lågtryck har pressat ner elpriset. Särskilt under senhösten, säger Anders Engkvist.

December – lägst elpriser sedan 2006

Den milda och blåsiga vintern har pressat ner priserna i december kraftigt. Lågtrycksbanorna har också gjort att vatten- och snömagasinen har fyllts på under perioden vilket påverkat den hydrologiska balansen i positiv riktning.

- Fortsätter det så här hela december, vilket prognoserna säger, kommer vi att hamna på de lägsta elpriserna i december sedan 2006, avslutar Anders Engkvist.

För mer information kontakta:
Anders Engkvist, analyschef, Bixia Energy Management, 070-575 62 04
Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog, Bixia Energy Management 073-443 93 28
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia 076-828 58 11

*Priset gäller för elområde 3 (Stockholm)

Publicerad 2013-12-20 08:16