Bixia logo
Meny

Fortsatt hög politisk osäkerhet kring utsläppshandeln

Tisdagens omröstning i Europaparlamentets miljöutskott om förutsättningarna för handeln med utsläppsrätter blev som förväntat. Genom omröstingen visar miljöutskottet att de stöttar backloadingplanen, vilket innebär att aktioner om 900 miljoner utsläppsrätter flyttas från perioden 2013-2015 till 2019-2020.

Priserna på utsläppsrätterna har varit instabila under en längre period.Tilldelningen har varit för hög, priserna för låga och det har rått stor osäkerhet kring den politiska agendan.

- Tyvärr påverkar inte tisdagens omröstning detta tillräckligt mycket för att handeln med utsläppsrätter ska få avsedd effekt och frågan är fortsatt politiskt känslig, säger Magnus Reitersjö, chef för finansiell handel på Bixia Energy Management.

Priserna på utsläppsrätter borde vara mycket högre

Priserna för utsläppsrätterna har varit instabila i anslutning till omröstningen och priserna steg relativt kraftigt dagarna innan. När beslutet väl tillkännagetts sjönk prisbilden drastiskt.

- Beskedet av omröstningen gav således motsatt effekt och prisbilden sjönk kraftigt. Utsläppsrätter 2013 handlas nu till cirka 4,85 euro per ton. För att få en reell prispåverkan måste man införa en permanent reducering i antalet utsläppsrätter. De borde ligga på cirka 15 - 20 euro per ton för att bli ett ekonomiskt styrinstrument, säger Magnus Reitersjö.

Miljökrav politiskt känsligt

Det känsliga finansiella läget i Europa bidrar till komplexiteten när det gäller skärpta miljökrav.

- Det råder således en smal balansgång för Europas politiker där miljöhänsyn i kombination med ekonomisk återhämtning skall synkroniseras. Vi inväntar nu hur beslutprocessen ska tas vidare i Europaparlamentet, säger Magnus Reitersjö.

Högre elpriser på sikt

Prisbilden på utsläppsrätter är en viktig parameter för elterminsmarknaden och framförallt på de längre fastprisavtalen.

- I vår långtidsprognos, som vi gör i perspektivet 2030, räknar vi med att politiska interventioner höjer priset på utsläppsrätter, säger Magnus Reitersjö.

För mer information kontakta:
Magnus Reitersjö, chef finansiell handel, Bixia Energy Management, 070-571 93 29
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2013-02-21 07:48