Bixia logo
Meny

Enklare att få stöd från Bixia Miljöfond

Nu är det enklare att söka medel till investeringar som ökar andelen förnybar el eller minskar elanvändningen.

- Vi beslutat om att införa helt nya och tydligare ansökningskriterier för att öka takten på utbyggnaden av förnybar elproduktion, säger Kim Blomster, Bixias miljösamordnare och ordförande för Bixia Miljöfond.

Bixia Miljöfond startade för fem år sedan och har delat ut en miljon kronor per år till drygt 100 projekt. Tillsammans med kunder och närproducenter vill Bixia bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. Bixia Miljöfond ingår automatiskt i årsavgiften för elbolagets alla privatkunder. Pengarna går till projekt som innebär mer förnybar el eller åtgärder för att minska elanvändningen.

- På så sätt är alla våra privatkunder med och gör en insats för klimatet, bara genom att välja Bixia, medan vi gör jobbet, säger Kim Blomster.

Konkreta klimatåtgärder gör mest nytta

För årets ansökningsperiod som pågår mellan den 15 april till den 30 augusti finns cirka 1 miljon kronor att fördela. I stort sett kan alla söka medel ur fonden. Såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och företag. De nya kriterierna innehåller möjligheten att söka medel för investeringar, vilket inte varit möjligt tidigare.

- Bland annat har vi lyft fram solcellsinvesteringar vilket vi vill uppmuntra alla att göra, både enskilda personer och företag, eftersom det är en konkret insats för att minska koldioxidutsläppen, berättar Kim Blomster.

Så här söker du medel från miljöfonden

På vår webbplats finns all information och de ansökningsblanketter som behövs för att söka medel ur Bixia Miljöfond. För årets ansökningskriterier är följande områden prioriterade:

  • Förstudier och projektering samt miljökonsekvensbeskrivningar för småskalig vattenkraft.
  • Investeringar i solcellspaneler för hushåll med maximalt 5000 kronor per projekt. Maximalt 40 ansökningar beviljas.
  • Investeringar i solcellspaneler för företag där beviljat belopp beräknas utifrån installerad effekt och antalet inkomna ansökningar.
  • Inventeringar som ökar elgenereringen genom ny eller förbättrad teknik i vindkraftverk eller vattenkraftverk.
  • Miljö- och byggteknik som gynnar utvecklingen av mer förnybar el eller minskar elanvändningen.
  • Pilotprojekt, prototyper och demonstrationsanläggningar för mer förnybar el och/eller minskad elanvändningen.


För mer information kontakta
Kim Blomster, ordförande Bixia Miljöfond, 070-223 25 46
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia AB, 076-828 58 11

Publicerad 2013-04-18 06:55