Bixia logo
Meny

El från ditt närområde

Bixia är först ut att lansera ett miljötillval som innebär att kunden vet exakt varifrån elen kommer.

- Med ”Bixia Nära” ger vi våra kunder möjligheten att välja närproducerad förnybar el som är spårbar ända ner till produktionskällan, berättar Joakim Borén, privatmarknadschef på Bixia.

Bixia är en av de största inköparna av småskalig förnybar el i Norden. Med Bixia Nära ges kunderna möjlighet att vara med och göra skillnad på riktigt.

- Alla våra privatkunder har hundra procent förnybar el. Med Bixia Nära kan kunden nu välja el från sitt eget närområde och stötta sina lokala elproducenter. På så sätt hjälps vi åt att tillsammans med kunderna främja den lokala produktionen av ny förnybar el, säger Joakim Borén.

Elen spårbar till varje anläggning

Bixia Nära är ett konkret miljötillval till det befintliga elavtalet. Alla i hela landet kan nu välja var elen man använder ska komma ifrån. Oavsett om man väljer en lokal elproducent där man bor eller om man väljer någon annan geografisk plats.

- Vi matchar kundens elanvändning mot den valda kraftkällan och gör en avräkning systemmässigt. På så sätt ser vi exakt hur mycket el som är Bixia Nära-el, berättar Joakim Borén.

Återinvestering i närmiljön

Med Bixia Nära stärks det lokala näringslivet genom att lokala elproducenter har möjlighet att söka medel från Bixia Miljöfond.

- Alla våra kunder är med och bidrar till Bixia Miljöfond, som främjar utbyggnaden av ny förnybar el, med 45 öre per månad. Med Bixia Nära avsätts ytterligare 10 kronor per månad direkt till miljöfonden. Dessutom är de pengarna dedikerade till det område som kunden har valt, berättar Joakim Borén.

Så här fungerar Bixia Nära

  • Konkret miljötillval till befintligt elavtal för 29 kr per månad
  • 10 kr per månad avsätts till Bixia Miljöfond
  • Kunden kan välja vilket närområde som helst i landet

 

Läs mer om Bixia Näras lokala produktionskällor

För mer information kontakta gärna:
Joakim Borén, chef privatmarknad, Bixia, 073-351 47 48
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2013-05-13 07:40