Bixia logo
Meny

Bixias resultat 40,2 mnkr

Bixia AB redovisar ett resultat för 2012 på 40,2 mnkr före skatt samt en omsättning på 2 818 mnkr. På årsstämman i maj föreslås styrelsen fastställa en vinstutdelning till ägarna på 20 kr per aktie eller totalt drygt 9 mnkr. Under året har dessutom Bixia ABs vindkraftsverksamhet till ett värde av 150 mnkr delats ut till ägarna som en apportegendom.

- Som ägarrepresentant och styrelseordförande är det tillfredställande att se att Bixia alltjämt ligger i framkant och utvecklas i den takt vi planerat för. Detta trots en komplex och svårnavigerad marknad med hård konkurrens, säger Anders Jonsson, styrelseordförande i Bixia AB.

Nordens bästa krafthandlarbord

Bixia känner starkt av att man närmar sig det europeiska energisystemet, framförallt i sin krafthandel Bixia Energy Management.

- En av våra framgångar är att vi gång på gång rankas som bästa krafthandlare i Norden. Det jämte vår starkt säljorienterade organisation tror jag är de viktigaste parametrarna för vårt goda resultat, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

Första elhandlaren i återförsäljarbranschen

Ett exempel på Bixias förmåga att vara tidigt ute är att företaget nu satsar på butiksverksamhet. När många företag i tjänstesektorn hänvisar alla kundkontakter till en hemsida satsar Bixia på butiker.

- Våra butiksetableringar är unika för branschen. Vi vill skapa möjligheter och relationer med kunderna på deras villkor, när de har tid. Det handlar mycket om att informera om hur man ska minska sin elanvänding och ha smartast elavtal. Butiksetableringarna har gett mersmak och den tredje butiken invigs i Örebro redan i maj, berättar Tom Istren.

För mer information kontakta:
Tom Istgren, vd, 070-313 79 42
Anders Jonsson, styrelseordförande, 070-522 82 21
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2013-03-08 07:42