Bixia logo
Meny

Bixia driftsätter fem vindkraftverk

Fyra av de fem verken är nu uppsatta i småländska Fredriksdal. Två är redan i drift och testkörs. Det femte verket är planerat att uppföras om någon vecka.

- I början av mars ska hela anläggningen vara igång, berättar Torbjörn Tengstrand som är affärsområdeschef för produktion på Bixia och Bixia ProWin AB.

Verken har en total effekt på 11,5 MW och förväntas generera drygt 30 GWh i ny förnybar kraftproduktion. Det motsvarar energianvändningen för cirka 1500 villor inkl. uppvärmning.

- Under året kommer vi att göra ytterligare investeringar i vindkraftsproduktion. Trots att elpriserna är förhållandevis låga just nu är vår bedömning att det finns substans och behov för fortsatt utbyggnad av ny förnybar kraftproduktion, säger Torbjörn Tengstrand.

Framgångsrikt delägarskap och nettodebitering

Bixia erbjuder delägarskap i vindkraftsverk, både i ett helt verk eller genom delägarskap. Fördelarna är många.

- Genom att äga klimatriktig elproduktion för sin egen elanvändning, får man inte bara lägre energikostnader. Genom vår nettodebiteringstjänst utgår energiskatten, så länge det inte är fråga om yrkesmässig leverans. Det vill säga så länge man inte säljer sin egen el vidare utan enbart använder den för företagets bruk, berättar Flemming Christoffersen, försäljningschef för företagskunder på Bixia. Det är ett konkret sätt att tillsammans med kunderna göra skillnad för minskad klimatbelastning, utan extra kostnader för speciella miljötjänster, säger Flemming Christoffersen.

Investeringar i vindkraft - ett långsiktigt perspektiv

Investeringar i vindkraft ska ses i ett långsiktigt perspektiv även om miljöfördelarna uppnås omedelbart.

- Vi är med och bidrar till energimarknadens stukturomställning och vi ser det som naturligt att hjälpa kunderna i riktningen att kunna bli självförsörjande. De stärker kundens egen miljöprofil och skapar mervärden för såväl våra kunder och deras kunder i sin tur, säger Flemming Christoffersen.

Lokalt engagemang viktigt

Bixia ProWin AB som är ett systerbolag till Bixia, arbetar för närvarande med projektering och byggnation av ett 50-tal vindkraftverk.

- Vi erbjuder delägande även lokalt och ser just det lokala engagemanget som viktigt i de områden vi agerar i, säger Torbjörn Tengstrand.

För mer information:
Torbjörn Tengstrand, affärsområdeschef, Bixia AB och ProWin AB, 013- 20 81 54
Flemming Christoffersen, försäljningschef företagskunder, Bixia AB, 070-813 17 29
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia AB, 076-828 58 11

Publicerad 2013-02-13 06:54