Bixia logo
Meny

Låga elpriser 2012

Årsmedelpriset på spotpriset 2012 är cirka 15 öre per kWh lägre än 2011. Båda åren kännetecknas av milt väder vilket hållit konsumtionen nere.

- Det som skiljer mellan åren ligger främst i den hydrologiska situationen. Under hela 2012 har vi haft överskott i vatten- och snömagasinen. Tillgängligheten i kärnkraften har dessutom varit bättre under 2012, säger Stefan Braun, vd på Bixia Energy Management.

Den hydrologiska balansen har hållit goda nivåer från sommaren 2011 tack vare mycket lågtrycksbetonat väder och att nederbörden hamnade just över de viktiga magasinsområdena i Norge. Det goda vattenläget för de nordiska magasinen har hållit i sig fram till nu och endast under några veckor i december har vi under 2012 haft ett underskott. Totalt sett har det inneburit att det har varit en bättre hydrologisk balans under hela 2012 jämfört med 2011. Därmed har vattenkraften i Norden producerat på de högsta nivåerna sedan åtminstone 2005. 

Ökad vindkraftsproduktion

Förutom att kärnkraften producerat mer under 2012 än 2011 har även vindkraften gjort det.

- Vindkraften ökade mellan åren med cirka 10 procent, eller med cirka 2 TWh i Norden, säger Stefan Braun.

Global finansiell oro påverkar våra elpriser

Den finansiella oron såväl i Europa som USA har hållit igen bränslepriserna under 2012.

- Den finansiella oron fortsätter trots kraftfulla stimulanser från centralbankerna vilket lett till att politikerna fått ökad tid för att komma tillrätta med problemen, säger Stefan Braun.

Lägsta elpriset på fem år

Årsmedelpriset blev drygt 28 öre per kWh och har inte varit så här lågt sedan 2007 då priset blev 28,0 öre per kWh.

- Sedan får vi gå tillbaka ytterligare två år till 2005 som landade på 27,6 öre per kWh, säger Stefan Braun, och dessförinnan var det 2004 med 25,6 öre per kWh.

2,1 öre i prisskillnad mellan elområdena

De priser som jämförs från 2011 och bakåt i tiden är endast Stockholmspriset eftersom indelningen i elområden infördes den 1 november 2011. Här följer årsmedelpriset per elområde för 2012 samt systempriset som är ett referenspris på den nordiska elbörsen Nord Pool. Luleå SE1, 27,8 öre per kWh, Sundsvall SE2, 27,8 öre per kWh, Stockholm SE3, 28,3 öre per kWh, Malmö SE4, 29,9 öre per kWh. Systempriset 27,1 blev öre per kWh.

- Det är tack vare att vi haft relativt lite ledningsproblem inom Sverige som prisskillnaden inte varit större säger Stefan Braun. Vidare har kärnkraften fungerat tillfredsställande och vi har inte haft någon ihållande kyla i södra Sverige vilket annars kan driva upp priserna i södra Sverige.

Ökad elexport från Norden

Under 2012 har Norden exporterat el. Totalt sett har exporten varit 15 TWh vilket motsvarar nästan all vindkraftproduktion i Norden.

- Det goda vattenläget under 2012 med låga spotpriser i Norden är det som bidrar till exporten, säger Stefan Braun.

 

För mer information kontakta gärna:
Stefan Braun, vd Bixia Energy Management, 070-373 50 56
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2012-12-28 09:02